Pojistky proti zpětnému šlehnutí a suché předlohy

Proč používat pojistky neboli suchou předlohu proti zpětnému šlehnutí?

 Každý kdo chce svařovat, nebo již používá autogenní soupravu v kombinaci Kyslík -  Acetylen, Kyslík - Propan, by měl myslet na svou bezpečnost. Obecně nazývaný „autogen”, je vynikající pomocník, který však dokáže napáchat velké škody pokud mu nevěnujete náležitou pozornost a péči. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné plyny Acetylen, Propan patří mezi hořlavé, Kyslík slouží jako podpora při hoření, jedná se o směs plynů, které jsou velmi hořlavé a v určitém poměru výbušné samy o sobě. Navíc při řezání materiálu a přehřátí hořáku při sváření, občas dochází k zpětnému zahoření - zpětnému šlehnutí, které se bez pomoci nezbytných součástek může dostat až do plynových lahví, což může vést k požáru až výbuchuTím vás nechceme odradit od práce s plamenem, nebo strašit a proto jsme napsali tento krátký článek.

Jak se tedy ochránit a maximalizovat bezpečnost?

Ochrana je vlastně jednoduchá. Použijte pojistky proti zpětnému šlehnutí neboli suché předlohy, u námi popisovaných jde totiž o jednu a tu samou věc. Ty slouží k zastavení zpětného šlehu a většina z nich vydrží vícenásobné použití. I mezi pojistkami najdeme od těch nejlevnějších přes středně po ty nejdražší varianty. Nejdražší varianty zajišťují nejvyšší bezpečnost, jsou zkonstruované tak, aby vydržely opakované použití. Zde se opravdu nevyplatí šetřit.

Navržená sestava:

 Výrobce doporučuje tuto sestavu:

Nezapomínejme!

Pojistka proti zpětnému šlehnutí, ani hadice, nejsou nezničitelné. Záleží na síle zpětného šlehu a zahoření. 

Všechny součástky autogenní soupravy, speciálně pojistky proti zpětnému šlehnutí, by měly být minimálně 1x ročně kontrolovány na správnou funkčnost autorizovaným zkušebním technikem! Tím ochráníte sebe i své kolegy a zaměstnance. Autorizovaný technik vám vydá i osvědčení o provozuschopnosti, které vám může posloužit i jako podklad pro BOZP v případě kontroly.

 Typy suchých předloh ( pojistek proti zpětnému šlehnutí ):

SG 2 :  Pojistka pro použití mezi hadice a k rukojeti hořáku

Výhody a použití:2363_pojistka-proti-slehu-acetylen-za-rukojet-horak-removebg-preview

 • Zpětný ventil
 • Zhášecí vložka
 • Montáž na rukojeť nebo hadici

Nevýhody:

 • Menší výdrž ( kratší doba životnosti ) 
 • U pojistky za rukojeť, zvýšení váhy rukojeti 
 • Neexistuje signalizace poškození 

SG 3 : Pojistka k montáži na redukční ventil

Výhody a použití:2357_pojistka-proti-slehu-acetylen-za-redukcni-ventil

 • Zpětný ventil
 • Tepelná pojistka - pokud dojde k zahoření, trvale uzavře přívod plynu
 • Zhášecí vložka
 • Montáž přímo na redukční ventil

 Nevýhody:

 • Menší výdrž ( kratší doba životnosti ) 
 • Neexistuje signalizace poškození 

SG 5 : Pojistka k montáži na redukční ventil

Výhody a použití:

 • Zpětný ventil
 • Tepelná pojistka - pokud dojde k zahoření, trvale uzavře přívod plynuSuchá předloha SG5 AC, O
 • Tlaková pojistka aktivovaná tlakovou vlnou při zpětném šlehnutí
 • Zhášecí vložka
 • Resetovací mechanismus tlakové pojistky
 • Prakticky nezničitelná, je schopna zastoupit několik pojistek SG3

Nevýhody:

 • jen snad vyšší hmotnost
 • cena, která ale za opakované použití stojí