Obchodní podmínky

Obchodní podmínky píšeme lidsky, nikoli jako právníci, abychom jim všichni rozuměli.

Navíc hrajeme fér! Jsme tu pro tebe a chceme tu být pro tebe opakovaně, ne jen jednou..

Férové obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „obchodní podmínky“ ) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Proindustry, s.r.o.

IČ: 470 53 518

DIČ: CZ47053518

se sídlem: Palachova 456/30, 290 01 Poděbrady

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15240

kontaktní údaje, provozovna a sklad: Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk

provozní doba: pracovní dny od 7:00 do 17:00

e-mail: eshop@proindustry.cz

telefon: +420 325 531 058, +420 725 72 72 79

www.proindustry.cz

(dále jen „prodávající“)  

 1. Tyto obchodní podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti jako prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti ( dále jen: „kupující“ ) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.svarecikukla.cz ( dále je „internetový obchod či prodávající“ ).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Například přikoupená prodloužená záruka na produkt a podobně.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Všechny informace o zpracování tvých osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které najdeš zde: https://www.svarecikukla.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
 5. Jak jistě víš, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky pro komunikaci na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás i tebe, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky e-shopu www.svarecikukla.cz

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu se svářecí technikou je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodneme-li se jako prodávající s tebou jako kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé tobě jako kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a objednávky ( náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory ), si hradíš jako kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby tvého operátora. Neplatíš za kontakt s námi žádné zvýšené či zvláštní poplatky.
 2. Ty jako kupující můžeš provést objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím tvého zákaznického účtu, provedeš-li předchozí registraci v internetovém obchodě
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 1. Při zadávání objednávky si jako kupující vybereš zboží, počet kusů zboží, způsob platby a typ doručení zboží.
 2. Před odesláním objednávky Ti jako kupujícímu bude umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jsi do objednávky vložil/a. Objednávku odešleš jako kupující nám jako prodávajícímu a to kliknutím na tlačítko Objednat s povinností platby a tím objednávku dokončíš. Údaje uvedené v objednávce musíš uvést správně a pravdivě a jsou námi jako prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů tvoji osobou v objednávkovém formuláři a potvrzení tebou jako kupujícího o tom, že ses seznámil/a s těmito obchodními podmínkami a to zatržením tlačítka, že jsi se seznámil/a s obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky Ti jako kupujícímu zašleme my jako prodávající potvrzení o obdržení tvoji objednávky na tvou emailovou adresu, kterou jsi jako kupující při objednání zadal/a. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky nás jako prodávajícího a je to platné vydání v době nákupu. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky námi jako prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky Ti bude doručeno na tvoji emailovou adresu, kterou jsi do objednávky zadal/a. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme jako prodávající splnit, zašleme Ti jako kupujícímu na tvoji emailovou adresu, kterou jsi do objednávky zadal/a pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením tebou jako kupujícího o přijetí této nabídky nám jako prodávajícímu na naši emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky námi přijaté jsou závazné a zboží nebo službu musíme dodat nejpozději do 30 dní od objednání. Ty jako kupující můžeš zrušit objednávku, dokud Ti není jako kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, tedy námi. Jako kupující můžeš zrušit objednávku i telefonicky na naše telefonní číslo nebo e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na naši straně jako prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, nejsme jako prodávající povinni Ti dodat jako kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že Ti jako kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. My jako prodávající Tě informuje jako kupujícího o naši chybě bez zbytečného odkladu a zašleme Ti jako kupujícímu na tvoji emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až po tvém potvrzení o přijetí na naši emailovou adresu.
 7. Na našem e-shopu poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jiným spotřebitelem/zákazníkem. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a ověřujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétní objednávkou a zákazníkem. Tudíž, v interním systému u každého hodnocení vidíme a víme, kdo ho udělal a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od skutečného nakupujícího

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě tvoji registrace jako kupujícího provedené v našem internetovém obchodě můžeš jako kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu můžeš jako kupující provádět objednávání zboží. Jako kupující můžeš objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží seš jako kupující povinen/a uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsi jako kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené tebou jako kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou pro nás jako prodávajícího považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ty jako kupující jsi povinen/a zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do tvého zákaznického účtu. My jako prodávající neneseme odpovědnost za případné zneužití tvého zákaznického účtu třetí osobou.
 4. Ty jako kupující nejsi oprávněn/a umožnit využívání tvého zákaznického účtu třetím osobám.
 5. My jako prodávající můžeme zrušit tvůj uživatelský účet, a to zejména v případě, když ty jako kupující svůj uživatelský účet déle nevyužíváš, či v případě, kdy jako kupující porušíš své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Jako kupující bereš na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nás jako prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy nám můžeš jako kupující uhradit následujícími způsoby:

1.

Kompletní přehled, popis a ceník možností plateb najdeš vždy na: https://www.svarecikukla.cz/cena-dopravy-zbozi/

 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet číslo 470535181 / 2010, vedený u FIO banka, a.s., variabilní symbol je číslo objednávky / faktury
 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet číslo 107-2974230217 / 0100, vedený u Komerční banka, a.s., variabilní symbol je číslo objednávky / faktury
 • bezhotovostně platební kartou pomocí platební brány Comgate
 • bezhotovostně pomocí Apple Pay
 • bezhotovostně pomocí Google Pay
 • bezhotovostně on-line převodem z tvojí banky pomocí platební brány Comgate
 • bezhotovostně QR kód = on-line převodem z tvojí banky
 • bezhotovostně pomocí bankovního převodu z tvoji banky do naši banky na základě zálohové faktury
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v naši provozovně e-shopu – kamenné prodejně
 • bezhotovostně pomocí platební karty na tři splátky bez navýšení
 • bezhotovostně na splátky pomocí splátkové společnosti ESSOX

2.

Společně s kupní cenou jsi jako kupující povinen/a uhradit nám jako prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle tvé objednávky. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceny dopravy:

Aktuální ceník dopravy vždy dostupný na: https://www.svarecikukla.cz/cena-dopravy-zbozi/

Podmínky dopravy:

PPL balík na adresu – doprava balíku na libovolnou adresu v ČR. Maximální hmotnost balíku je 30 kg.  

Zásilky nad 30 kg hmotnosti budou zaslány přes dopravce Geis = přeprava zboží na paletě.

       

PPL ParcelShop - vyzvednutí balíku na výdejním místě PPL dle vlastního výběru. Maximální hmotnost balíku je 30 kg.

Maximální rozměr balíku je součet všech stran do 150 cm a jedna strana maximálně 120 cm.   

 

Zásilkovna  na adresu - doprava balíku na libovolnou adresu v ČR. Maximální hmotnost balíku je 10 kg. 

Zásilkovna - vyzvednutí balíku na výdejním místě Zásilkovny. Maximální hmotnost balíku je 10 kg.

Maximální rozměr balíku je součet všech stran do 150 cm a jedna strana maximálně 120 cm.   

 

 1. V případě tvoji platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuj jako kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb, platební brány Comgate, na obrazovce či displeji
 3. V případě bezhotovostní platby je tvůj závazek jako kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet jako účet prodávajícího.
 4. My jako prodávající nepožadujeme od kupujících předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží totiž není zálohou ale úhradou zboží před dodáním.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb jsme jako prodávající povinni vystavit tobě jako kupujícímu daňový doklad. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.
 6. Zboží je tobě jako kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou tebou jako kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou sis jako kupující určil/a
 • osobním odběrem v naši provozovně  e-shopu
 1. Volbu způsobu dodání si jako kupující provádíš během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v tvoji objednávce jako kupujícího a v potvrzení objednávky námi jako prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku tebe jako kupujícího, neseš jako kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Jsme-li jako prodávající podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na místo určené tebou jako kupujícím v objednávce, jsi jako kupující povinen/a převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na tvoji straně jako kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jsi jako kupující povinen/a uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce jsi jako kupující povinen/a zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s přepravcem zjišťující protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíš jako kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. My jako prodávající Ti vystavíme jako kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad odešleme na tvoji emailovou adresu jako kupujícího. V papírové formě daňový doklad k zboží nepřikládáme.
 6. Ty jako kupující nabýváš vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve ale však až převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na tebe jako kupujícího až okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jsi měl/a jako kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou jsi tak neučinil/a.
 7. V případě, kdy porušíš svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případu dle článku V.12. těchto obchodních podmínek, nemá to za následek porušení naši povinnosti Ti zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmeš, není odstoupení od smlouvy mezi námi a tebou. Nám tak v tomto případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit, z důvodu tvého podstatného porušení Smlouvy, případně zboží uskladnit, za což nám náleží úplata ve výši 20 Kč/den. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Ti toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok uhrazení ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody, pokud nám nějaká vznikla.
 8. Pokud je z důvodů vzniklých na tvoji straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve smlouvě, je tvojí povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Ti zašleme na tvoji e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dní od doručení na tvůj e-mail.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Ty jako kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, máš právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Jako kupující nemůžeš mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s tvým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jako prodávající před uzavřením smlouvy jsme Ti sdělili jako kupujícímu, že v takovém případě nemáš právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle tvého přání jako kupujícího nebo pro tvoji osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jsi porušil jejich původní obal,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musíš jako kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžeš jako kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který poskytujeme. Je přílohou těchto obchodních podmínek a zasíláme ho i e-mailem v potvrzení objednávky společně s obchodními podmínkami. Odstoupení od kupní smlouvy zašleš jako kupující na naši emailovou nebo doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. My jako prodávající Ti potvrdíme jako kupujícímu, a to bezodkladně, přijetí formuláře.
 3. Ty jako kupující, který odstoupil od smlouvy, jsi povinen/a vrátit nám jako prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jako kupující neseš náklady spojené s navrácením zboží nám jako prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupíš-li jako kupující od smlouvy, vrátíme Ti jako prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od tebe přijali. My jako prodávající vrátíme tobě jako kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím jako kupující budeš souhlasit a pokud Ti tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže jsi jako kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který jako prodávající nabízíme, vrátíme jako prodávající, tobě jako kupujícímu, náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupíš-li jako kupující od kupní smlouvy, nejsme jako prodávající povinni vrátit přijaté peněžní prostředky tobě jako kupujícímu dříve, než nám jako kupující zboží předáš nebo prokážeš, že jsi nám zboží jako prodávajícímu doručil na naši provozovnu.
 7. Zboží musíš vrátit jako kupující nám jako prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jsme jako prodávající oprávněni Ti jednostranně započíst proti tvému nároku jako kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. My jako prodávající jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, a nebo když výrobce, dovozce a nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz tohoto zboží. My jako prodávající Tě bezodkladně informuje jako kupujícího prostřednictví tvé emailové adresy uvedené v objednávce a vrátíme Ti ve lhůtě 14 dnů od tvého oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od tebe na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným tebou jako kupujícím, pokud nám tím nevzniknou dodatečné náklady.

 

VII. Práva z vadného plnění - záruční doba

 1. My jako prodávající odpovídáme tobě jako kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy jsi jako kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které jsme si jako strany obchodu ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které jsme jako prodávající nebo jako výrobce popsali
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití jako prodávající uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře, jakosti nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžeš nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění ( tedy Zboží reklamovat ) zasláním e-mailu či dopisu na naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk. Pro reklamaci můžeš využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Je přílohou těchto obchodních podmínek a zasíláme ho i e-mailem v potvrzení objednávky společně s obchodními podmínkami. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chceš vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžeš následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s tebou uplatněným právem z vadného plnění.
 3. V případě výskytu vady můžeš jako kupující nám jako prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží
 • opravu zboží
 • Dále máš jako kupující právo na: a) přiměřenou slevu z ceny b) odstoupení od smlouvy

jestliže

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy
 2. vada se projeví opakovaně
 3. je vada podstatná
 4. je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
 5. My jako prodávající jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě našeho podnikání. Jako prodávající jsme povinni tobě jako kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy jsi jako kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace jako kupující požaduješ, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Jako prodávající nebo námi pověřený pracovník, výrobce, dovozce či distributor zboží rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se my jako prodávající s tebou jako kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a máš jako kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev tvoji vůle jako kupujícího ( uplatnění práva z vadného plnění ) nám jako prodávajícímu.
 7. Jako prodávající Tě písemně informuje jako kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění Ti jako kupujícímu nenáleží, pokud jsi jako kupující před převzetím věci věděl/a, že věc má vadu, a nebo pokud jsi si jako kupující vadu sám/a způsobil/a.
 9. V případě oprávněné reklamace máš jako kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo můžeš jako kupující u nás jako prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. V případě neoprávněné reklamace máme my jako prodejce právo na náhradu účelně vynaložených prostředků vzniklých v souvislosti s vyřízením reklamace, což jsou zejména náklady na dopravu k výrobci, od výrobce k nám  jako prodejci a následně zpět k tobě jako zákazníkovi.
 10. Volbu způsobu reklamace máš jako kupující ty.
 11. V případě, že jsi závadu zboží způsobil sám/a, práva z vadného plnění Ti nenáleží.
 12. Vadou zboží není opotřebení zboží vinou obvyklým používáním.
 13. V případě, že jsi podnikatel, je tvojí povinností oznámit a vytknout vady, do tří dnů od převzetí zboží.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

 1. Jako smluvní strany si můžeme veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Jako kupující doručuješ nám jako prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. My jako prodávající doručujeme tobě jako kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v tvém zákaznickém účtu nebo přímo v objednávce.

XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. My jako prodávající jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi námi jako prodávajícím a tebou jako kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jako strany sjednáváme, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena tvoje práva jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. My jako prodávající nejsme ve vztahu k tobě jako kupujícímu vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám nám jako prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat tyto webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu jako prodávajícího.
 4. Jako prodávající neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována námi jako prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek můžeme jako prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou ale dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.1.2024

 Logo svarecikukla.cz

Kdyby jsi měl jakékoli dotazy, máš samozřejmě možnost nás kontaktovat.