Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů píšeme lidsky, nikoli jako právníci, abychom jim všichni rozuměli.

Navíc hrajeme fér, jak se dozvíš níže.

Data v bezpečí a GDPR

  

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Proindustry, s.r.o. IČ: 470 53 518 se sídlem Palachova 456/30, 290 01 Poděbrady (dále jen: „správce“). Tedy my jako provozovatelé www.svarecikukla.cz

2. Kontaktní údaje nás jako správce jsou:

Adresa: Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk

E-mail: eshop@proindustry.cz

Telefon: +420 325 531 058, +420 725 72 72 79

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. My jako správce údajů jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Zodpovědnost tak na nikoho nepřehazujeme. Hrajeme prostě fér.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. My jako správce zpracováváme osobní údaje, které jsi nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme od tebe získali na základě plnění tvoji objednávky. Tedy nezbytné údaje k vyřízení a doručení tvoji objednávky, jako jsou jméno, adresa, e-mail a telefon.

2. My jako správce údajů zpracováváme tvoje identifikační a kontaktní údaje jen pro nezbytné plnění smlouvy o nákupu, což je tvoje objednávka u nás na e-shopu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování tvých osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi tebou a námi, tedy správcem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,. To ale jen v případě, když budeš chtít zasílat newsletter a přihlásíš se k němu sám/a při objednávce zboží od nás. Jinak Ti nic zasílat nebudeme a nebudeme Tě obtěžovat reklamou. 
 • tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. To znamená, že pokud si od nás nic neobjednáš ale přihlásíš se jen k zasílání newsletteru.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení tvoji objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a námi jako správcem údajů; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro naše úspěšné vyřízení tvoji objednávky ( jméno, příjmení, adresa a kontakt na tebe v podobě telefonního čísla ). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy - tedy tvoji objednávky. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naši strany jako správce údajů řádně plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění našich dalších marketingových aktivit ale to jen v případě, že si je budeš sám/a přát. Jinak Ti nic zasílat nebudeme. 

 3. Ze strany nás, jako správce, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Opět a stále hrajeme fair-play.

IV. Doba uchovávání údajů

1. My jako správce uchováváme tvoje osobní údaje:

 • jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu mezi tebou a námi jako správcem údajů a pro uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů vyplývajících ( po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, jak nařizuje finanční úřad ). 
 • jen po dobu, než je tebou odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě tvého souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, my jako správce, osobní údaje nevratně vymažeme. 

V. Příjemci osobních údajů ( naši subdodavatelé a partneři )

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, tedy například dopravce, banka nebo platební brána či poskytoval platebních karet
 • zajišťující služby provozování e-shopu ( Shoptet jako platforma, na které e-shop běží ) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu ( poskytovatel hostingu webu )
 • zajišťující marketingové služby ( například Google, Seznam, Heuréka a další ), ale pouze a pokud k tomu dáš svůj souhlas. I zde platí, že hrajeme fér. Nikomu tvoje údaje nedáme bez tvého souhlasu, aby Tě obtěžoval reklamou kterou nechceš.  
 • od 1.3.2024 profilujícími (marketingovými) cookies dáváte jako uživatelé právo využít i nový typ dat

 2. My jako správce nemáme v úmyslu a ani nepředáme tvoje osobní údaje do třetí země ( do země mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Tvoje práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máš:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I, bod 2 těchto podmínek.

 2. Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno tvoje právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. My jako správce prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení tvých osobních údajů.

2. My jako správce jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. My jako správce prohlašujeme, že k tvým osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby nutné k vyřízení tvoji objednávky.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře - eshopu potvrzuješ, že jsi se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

2. S těmito podmínkami souhlasíš zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při objednávce. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuješ, že jsi se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáš.

3. My jako správce jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi těchto podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách. Zároveň jsme Ti povinni v tom případě zaslat novou verzi těchto podmínek na tvoji e-mailovou adresu, kterou jsi nám jako správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.2.2024.

 

Logo svarecikukla.cz