Nákup ze zahraničí ( EU )

Na našem e-shopu můžou nakupovat i zahraniční osoby a firmy. Prodáváme a odesíláme zboží do celé Evropské Unie.

Nákup za zahraničí a naše dodávky zboží do států v Evropské unii má však nějaké specifika a pravidla.

Tím základním a největším specifikem je účtování ceny zboží s DPH nebo bez DPH, kde vznikají a kolují nejrůznější mýty a nejasnosti. Je to však velice jednoduché. Mrkni níže.

 

Jak se účtuje cena s dodáním do jiného státu Evropské unie

  • Kupující je soukromá osoba - daňový doklad - faktura je vždy vystaven se sazbou DPH, která je aktuální v zemi příjemce. Cena objednávky se nemění.
  • Kupující je podnikatel nebo firma ale neplátce DPH - daňový doklad - faktura je vždy vystaven se sazbou DPH, která je aktuální v zemi příjemce. Cena objednávky se nemění.
  • Kupující je Podnikatel nebo firma je plátce DPH - daňový doklad - faktura) je vždy vystaven bez DPH a platí tak daňový režim Reverse charge při prodeji v Evropské unii. Cena objednávky bude nižší právě o DPH.

 

Soukromá osoba Nemá IČ DPH Není plátce DPH Faktura a platba včetně DPH
Podnikatel, firma Nemá IČ DPH Není plátce DPH Faktura a platba včetně DPH
Podnikatel, firma Má IČ DPH Je plátce DPH Faktura a platba bez DPH

 

Co je režim Reverse charge v Evropské unii?

Jde o zvláštní režim platby DPH v Evropské unii, kdy se při přeshraničním prodeji zboží či služby přenáší povinnost odvést DPH za službu nebo produkt na příjemce / odběratele, tedy podnikající osobu, která je plátcem DPH. Místem plnění ( kde bude odebíraná služba nebo zakoupený produkt zdaněn ) je místo, kde má příjemce / odběratel své sídlo nebo místo podnikání, tedy například Slovensko. Tento postup se uplatňuje pouze při prodeji zboží nebo služeb mezi členskými státy Evropské unie. V takovém případě se faktura vystavuje bez DPH. Zákazník / odběratel tedy platí objednávku bez DPH.

 

Jak probíhá objednávka v režimu reverse charge?

Pro správné vyhodnocení našeho systému a nastavení režimu reverse charge pro zákazníka, je při objednávce nutné zadat do okénka "DIČ" správně číslo plátce DPH v jiném členském státě Evropské unie, tedy IČ DPH,  neboli VAT identification number, zkráceně VAT number. 

Náš systém sám rozpozná zadané IČ DPH neboli VAT number. Pokud zadáte správné IČ DPH - daňové identifikační číslo neboli VAT number, e-shop sám rozpozná, že objednávka bude probíhat v režimu reverse charge a nebude účtovat v objednávce DPH. DPH v objednávce bude 0%. Objednávku v ceně bez DPH je poté možné ihned uhradit například platební kartou nebo QR kódem.

Pokud zadáš špatně IČ DPH neboli VAT number či ho nezadáš vůbec,  systém ponechá sazbu DPH dle tvé adresy / země. Pak si samozřejmě odpočet DPH budeš nárokovat zpětně ve své zemi, tak jak se obvykle DPH v daném státě uplatňuje. 

 

Cena a možnosti dopravy do zahraničí

Cena dopravy do zahraničí / Evropské unii ⇐ klikni na odkaz. Pro dopravu balíků do zahraničí používáme dopravce PPL / DHL a pro paletovou přepravu to je Geis - Global Logistics.