Reklamace a vrácení zboží

 
 

Reklamace zboží je nepříjemná ale i to se bohužel stává. Stejně jako špatný výběr zboží z tvé strany či jiné představy o zboží, které si nemůžeš “osahat”. Uděláme ale maximum aby i tyto byrokratický kousky byly pro tebe rychlý, jednoduchý a nebolestivý. Jako zákazník jsi pro nás na prvním místě a musíš být spokojený. Proto nebudeme nic protahovat a vše vyřešíme k tvé spokojenosti. Hrajeme fér! Chceme tu být pro tebe opakovaně, ne jen jednou..

Vrácení zboží bez udání důvodu

Našim cílem je spokojený zákazník a proto uděláme maximum, i když to není naše chyba. Například špatně vybrané zboží přijmeme zpět nejen v zákonné lhůtě do 14 dní od převzetí zboží ale klidně i později. 90 dní je u nás standart. Doporučujeme s námi, v případě nejistoty, výběr zboží konzultovat a kontaktovat nás. Zejména výběr správné svářečky dle svého účelu použití. Není nic jednoduššího, než ušetřit peníze, čas a starosti a mít svářečku opravdu na míru. Návod na vrácení najdeš níže nebo použij interaktivní formulář a klikni nahoře na vrátit objednávku.

Reklamace zboží

Reklamace zboží je nepříjemná ale i to se bohužel stává. I tady uděláme maximum pro jednoduché a nebolestivé provedení. Návod na reklamaci najdeš níže nebo použij interaktivní formulář a klikni nahoře na reklamovat objednávku. . Nicméně se neboj. Naše zboží je kvalitní, značkové a hlavně přímo námi vyzkoušené. Máme vlastní kovovýrobu a svářecího technologa. Každopádně pravděpodobnost reklamace je skoro nulová. Jedná se o 0,0016 % reklamací a výsledek se nám daří ještě neustále snižovat.

Použij interaktivní formulář Reklamace nebo Vratka - nahoře ⬆️ této stránky. Žádný strach. Je to fakt jednoduché!

 

Níže jsou konkrétní podmínky reklamace a vrácení zboží. Vše píšeme lidsky, nikoli jako právníci, abychom tomu všichni rozuměli.

Záruka spokojenosti u svarecikukla.cz

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Ty jako zákazník či spotřebitel máš právo nám bez udání důvodu vrátit zboží, nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svarecikukla.cz, v lhůtě do 14 dnů od doručení zboží. Zboží ale nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

Odstoupení od kupní smlouvy nám musíš prokazatelně doručit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na přes interaktivní formulář nahoře ⬆️, nebo na naši adresu provozovny e-shopu ( Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk ) nebo na náš e-mail ( eshop@proindustry.cz ). V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Musíš nám také doručit i to zboží do čtrnácti (14) dní od odeslání odstoupení od smlouvy. Po jeho doručení Ti jako zákazníkovi zašleme částku za zboží a to nejpozději do 30 dnů ( žádný strach, děláme vše hned a tak i peníze Ti vrátíme bezodkladně ), odpovídající plné kupní ceně na číslo bankovního účtu, které nám sdělíš ve formuláři odstoupení od smlouvy. My jako prodávající máme právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tedy částku za přepravu, kterou jsme Ti zboží prvně poslali.

Ty jako kupující bereš na vědomí, že pokud tebou vrácené zboží bude poškozené, opotřebované či částečně spotřebované, vzniká nám jako prodávajícímu vůči tobě jako kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody jsme oprávněni Ti jednostranně započíst proti tvému nároku na vrácení kupní ceny.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení zde → Formulář odstoupení od smlouvy www.svarecikukla.cz

Návod jak máš postupovat:

Použij interaktivní formulář Vratka - nahoře ⬆️ této stránky nebo: 

 1. Stáhni si formulář pro odstoupení od smlouvy
 2. Vyplň formulář - hlavně číslo účtu, kam budeme vracet peníze
 3. Vytiskni formulář a podepiš ho
 4. Připoj daňový doklad - fakturu
 5. Formulář s daňovým dokladem vlož do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží, které je třeba zabalit tak, aby balení dostatečně bránilo poškození výrobku během přepravy, a to včetně obalu výrobku
 6. Odešli na naši adresu
 7. Pokud bude vše ok, ihned Ti vrátíme peníze na účet
Adresa k vrácení zboží bez udání důvodu - odstoupení od smlouvy, kam nám máš vracené zboží zaslat či doručit:
 

Proindustry, s.r.o.
Drahelická 178
288 02 Nymburk

Zákaznická linka a podpora: 

Pondělí až Pátek od 7:00 do 15:00 hodin, eshop@proindustry.cz, +420 325 531 058 nebo +420 725 72 72 79    Renča - zákaznická podpora svarecikukla.cz 

 

Reklamace a záruka

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svarecikukla.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Záruka je klasicky 2 roky pro konečného spotřebitele, nepodnikatele. Podnikající osoba ( nákup na IČ ) má dle platné legislativy záruku pouze 1 rok. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří ale i záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do tvých práv jako kupujícího, jsou pro tebe jako kupujícího závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Tedy, pokud výrobce dává sám delší záruku, například 3 roky, máš na ni právo ale pouze za jeho podmínek, například zaregistrování výrobku dle jeho pokynů a na jeho webu, ale pokud by výrobce chtěl úmyslně zkrátit záruku jen na jeden rok, tak se Tě to netýká a máš ze zákona záruku 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet ten den, kdy si zboží jako kupující převezmeš. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.svarecikukla.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura. Ten vždy dostaneš mailem při vyřízení a odeslání objednávky k tobě.

Reklamace, kterou nám jako zákazník uplatníš, vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se společně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máš jako kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tedy například Ti vrátíme peníze.

My jako prodávající Ti odpovídáme jako kupujícímu za to, že prodávaná věc je při tvém převzetí ve shodě s kupní smlouvou, tedy zejména, že je bez vad a nová, nikoli použitá. Pokud by ale při převzetí nebylo vše ve shodě s kupní smlouvou, máš jako kupující plné právo na to, aby jsme Ti jako prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedly do stavu odpovídající kupní smlouvě. Prostě vše musí být tip ťop. A to vše podle tvého požadavku buď výměnou zboží nebo její opravou. Není-li takový postup možný a nelze-li splnit tvůj požadavek jako kupujícího, můžeš po nás požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit a my Ti vrátíme peníze. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze zboží. To je však jasné. Nové zboží je prostě nové a musí fungovat.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady máš jako kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžeš jako kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, můžeš jako kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, máš jako kupující právo na výměnu zboží nebo můžeš opět od smlouvy odstoupit. Stejná práva Ti přísluší jako kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však jako kupující nemůžeš pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady. 

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduješ jako kupující výměnu zboží, máš jako kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo můžeš od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Jako náš zákazník se při uplatňování reklamace můžeš s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy, dokladem o koupi - fakturou a zbožím, obrátit přímo na nás jako prodejce na kamenné prodejně a skladu eshopu( Proindustry, s.r.o.,  Drahelická 178, 288 02 Nymburk ), nebo můžeš zboží zaslat do naší provozovny internetového obchodu www.svarecikukla.cz ( Proindustry, s.r.o., Drahelická 178, 288 02 Nymburk ) spolu s vyplněným reklamačním formulářem, dokladem o koupi - fakturou a zpáteční adresou a kontaktem na tebe.

Po neodkladném vyřízení reklamace Ti zboží ihned zašleme zpět. V případě oprávněné reklamace máš jako kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného k nám.

Jako náš skvělý zákazník budeš vyrozuměn o vyřešení reklamace primárně e-mailem nebo telefonicky, aby jsi věděl, co a jak bylo. 

Vzor reklamačního formuláře ke stažení zde → Formulář reklamace zboží www.svarecikukla.cz

Návod jak máš postupovat:

Použij interaktivní formulář Reklamace - nahoře ⬆️ této stránky nebo:

 1. Stáhni si reklamační formulář
 2. Vyplň formulář - doporučujeme popsat závadu co nejpřesněji
 3. Vytiskni formulář a podepiš ho
 4. Připoj daňový doklad - fakturu
 5. Formulář s daňovým dokladem vlož do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží, které je třeba zabalit tak, aby balení dostatečně bránilo poškození výrobku během přepravy, a to včetně obalu výrobku
 6. Odešli na naši adresu
 7. Pokud bude vše ok, předáme reklamaci na posouzení výrobci nebo dovozci a ten vydá stanovisko
 8. Pak ihned posíláme výrobek zpět opravený nebo rovnou nový kus

Adresa pro uplatnění reklamace - kam nám máš reklamované zboží zaslat či doručit:

Proindustry, s.r.o.
Drahelická 178
288 02 Nymburk

Zákaznická linka a podpora:

Pondělí až Pátek od 7:00 do 15:00 hodineshop@proindustry.cz, +420 325 531 058 nebo +420 725 72 72 79   Renča - zákaznická podpora svarecikukla.cz

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 11.12.2023

 Logo svarecikukla.cz