Jak zvolit svářecí metodu?

Jak vybrat a zvolit svářecí metodu

MMA svářečka a svařování MMA, známé také jako obloukové nebo tyčové svařování, patří mezi nejstarší a dosud široce uplatňované metody svařování. Tento proces se vyznačuje pomalejším průběhem a vyžaduje již nějaké svářecí dovednosti. Je možné jej aplikovat na rozmanité druhy materiálů. Jeho výhodou je vynikající přizpůsobivost pro práci v omezených prostorách, jelikož přídavné elektrody lze pro snazší manipulaci ohnout či zkrátit.

Při MMA svařování se okolo přídavné elektrody používá a je speciální tavidlo - obal elektrody, který generuje ochrannou atmosféru před nečistotami v roztaveném kovu. Tento atribut činí MMA ideální metodou pro aplikace v exteriéru, kde riziko rozptylu ochranného plynu vlivem větru ( tento problém je častý u TIG a MIG/MAG svařování ) není předmětem obav. Nabízí výbornou hloubku závaru a umožňuje svářeči efektivní kontrolu nad procesem svařování.

Jak již bylo zmíněno, zvládnutí obloukového nebo tyčového svařování vyžaduje určitou praxi ve správném vedení oblouku, jeho rychlosti a dodržování optimální vzdálenosti od svařovaného materiálu, která se vlivem opotřebení a úbytku svářecí obalené elektrody mění.

MIG/MAG svářečka a svařování MIG/MAGsvařování s použitím tavící se elektrody ( svářecí drát na cívce ) v ochranné atmosféře je možnost poloautomatického podávání přídavného materiálu, neboli svařovacího drátu. Tato vlastnost umožňuje svářeči jednodušeji vytvářet svarovou housenku a efektivněji spravovat svarovou lázeň.

Dalším výrazným benefitem je výrazné snížení potřeby technologických přerušení pro výměnu elektrod, což je významná výhoda oproti tradičnímu ručnímu obloukovému svařování ( MMA ). To přináší zvýšení efektivity a rychlosti svařování, zejména při použití drátu s větším průměrem a vyšším svařovacím proudem.

Tato metoda je univerzální, umožňuje svařování ve všech polohách, ať už se jedná o práci v dílně nebo přímo na stavbě, přičemž kvalita svaru je zhruba srovnatelná. K dispozici je bohatý výběr ochranných plynů i přídavných materiálů, což umožňuje široké využití této technologie. Díky svým vlastnostem je svařování snadno mechanizovatelné a robotizovatelné, což tuto skupinu svařovacích metod staví na přední místo v celosvětovém měřítku z hlediska využití.

TIG/WIG svářečka DC, TIG/WIG svářečka AC/DC a svařování TIG známé také jako svařování elektrickým obloukem v inertním plynu, je metodou obloukového svařování, která využívá netavící se wolframovou elektrodu pro dosažení svaru. Pro ochranu svarového místa a elektrody před oxidací a dalšími formami kontaminace slouží ochranný inertní plyn, obvykle argon nebo helium. Často se přidává svařovací TIG drát, ačkoli existují případy, kdy to není nutné. Použití helia dává procesu specifickou podobu, označovanou jako heliárové svařování. Běžně se ale moc nepoužívá kvůli extrémní ceně helia.

Svařování TIG je ideální pro práci s tenkými kusy nerezové oceli a neželezných kovů, jako jsou hliník, hořčík a měděné slitiny, a umožňuje větší kontrolu nad svarem. To vede k dosažení pevnějších a kvalitnějších svarů ve srovnání s jinými svařovacími metodami, jako jsou svařování v ochranném plynu ( MIG/MAG ) nebo obloukové svařování s obalenou elektrodou. Nicméně, proces TIG vyžaduje vyšší dovednosti a je časově náročnější než většina dalších metod.

Svařování TIG se vyznačuje svou přesností a flexibilitou, což činí z této techniky preferovanou volbu pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu a estetický vzhled svarů. Jeho složitost a pomalost však vyžadují zvážení při výběru nejvhodnější metody pro konkrétní svářecí projekt.

Rychlé porovnání svářecích metod v přehledné tabulce 

MMA - obalené elektroda MIG/MAG - „CO2 TIG/WIG - DC TIG/WIG - AC/DC
Úroveň dovedností střední nízká vysoká vysoká
Nutnost ochranného plynu ne ano ano ano
Svařovaný materiál ocel, nerez, hliník, litina ocel, nerez, hliník, litina ocel, nerez hliník
Rychlost sváření střední vysoká nízká nízká
Cena sváření střední nízká vyšší vyšší
Použití údržba a opravy, konstrukční ocele, trubky, tlakové nádoby výrobní závody, konstrukční ocele, trubky, karosérie, plechy ruční výroba a precizní práce, výfuky, trubky ruční výroba a precizní práce, hliníkové profily a rámy
Čistota svaru menší čistota, velký rozstřik kovu větší čistota, lehký rozstřik kovu extrémně čistý, v podstatě bez rozstřiku kovu extrémně čistý, v podstatě bez rozstřiku kovu