Kolik litrů plynu nastavit na redukčním ventilu pro sváření?

Kolik litrů plynu nastavit na redukčním ventilu pro sváření?

Množství ochranného svářecího plynu závisí na druhu spoje a parametrech svařování. Pro dokonalou ochranu svarové lázně je potřeba nastavit správnou spotřebu ochranného plynu v požadovaném množství litrů za minutu. Volbou ochranného plynu můžeme také ovlivnit přenos kovu do svarové lázně a i přenos tepelné energie do svaru ale i ovlivňuje průvar a rychlost svařování.

Velmi zjednodušeně nastavit průtok v litrech na redukčním ventilu následujícím způsobem: tloušťka svařovaného materiálu v milimetrech krát 10 a vyjde množství svářecího plynu v litrech. Například, jdu svářet materiál tloušťky 1,0 mm. Vynásobím x 10 = 10 litrů průtok svářecího plynu.

Pozor: dát radši pro jistotu víc plynu není dobře, stejně jako méně plynu není dobře! 

V případě malého průtoku svářecího plynu nebude svár ( svarová lázeň ) dostatečně chráněn ( chráněna ).

V případě velkého průtoku svářecího plynu nejčastěji vznikají bubliny, póry a trhliny.

 

Správné nastavení a průtok plynu ale vždy udává svářecí postup. Hodnota nastavená na redukčním ventilu se vždy mírně liší od reality, kolik plynu v litrech proudí ze svářecího hořáku na svár. Pro zjištění skutečné hodnoty se používá kontrolní průtokoměr na hubice.

 

Volbou správné ochranné atmosféry ( plynu )  ovlivníme následující parametry svařování a svaru:


- dobré zapálení a hoření oblouku
- síly působící v oblouku
- rozměr a tvar svařovacího oblouku
- rozměr a tvar svaru
- jakost svaru
- mechanické vlastnosti svar a jeho kvalitu

Druh ochranného plynu podstatně ovlivňuje tvar a rozměry svaru. Při použití argonu (Ar) jako ochranného plynu, který má nízkou tepelnou vodivost, nedochází k tak intenzivnímu přenosu tepla jako při použití oxidu uhličitého (CO2) nebo helia (He) ve směsném plynu.

Jak vybrat plyn pro CO2 ( MIG/MAG ) sváření najdeš u nás na blogu o sváření.

Jak vybrat plyn pro TIG sváření najdeš u nás blogu o svařování.