Základní nastavení TIG svářečky - invertoru

Základní nastavení TIG svářečky - invertoru a jeho svářecího proudu

Základní - nejjednodušší nastavení TIG svářečky - invertoru a jeho svářecího proudu pro sváření oceli:

Tloušťka materiálu ( mm ) Proud ( A ) Průměr elektrody Keramická hubice Keramická hubice Průtok plynu Ar (l)
1 - 1,5 6 - 70 1.0 mm  4 - 5  6 - 8   5 - 6
1,5 - 3,0 60 - 140 1,6 mm  4 - 6   7 - 9  6 - 7
3,0 - 5,5 120 - 240 2,4 mm  6 -7   9 - 11  7 - 8


Základní podmínky dobrého TIG svaru:
 

1) Správná a silná svářečka - invertor TIG

2) Správný výběr wolframové svářecí elektrody dle svařovaného materiálu

3) Správné zapojení svařovacího TIG hořáku do mínusu (-) a zemnící svěrky do plusu (+) !!

4) Dobré očištění svařovaného materiálu

5) Dobré uchycení zemnící svěrky na svařovaný materiál

6) Vybrat správný plyn pro TIG. V našich podmínkách vždy plyn Argon o čistotě minimálně 99,99 % ( minimálně označení 4.6 )

7) Skvělé a správné nabroušení wolframové elektrody

8) Nastavení správných svářecích parametrů na svářečce a příslušenství - redukčním ventilu

 

Základní nastavení TIG svářečky - invertoru

Do obchodu a vybrat novou TIG svářečku

TIG svářečky