Hrajeme FÉR ! Neuvádíme falešné a nesmyslné slevy. I přesto u nás ale nakoupíte za skvělé ceny.

Svářecí plyny pro TIG svařování

Jak vybrat správný svářecí plyn pro TIG svařování?

Výběr správného ochranného plynu na sváření má významný vliv na správný svar a pohodlnost svařování a radost samotného svářeče. Ochranný plyn nejenže chrání a chladí wolframovou elektrodu a svařovanou plochu před přístupem plynů z atmosféry, ale také určuje parametry. Parametry jako svařovací energie, tvar svaru a dokonce i chemické složení samotného svaru.

 

Tabulka ochranných svářecích plynů pro rychlý výběr správného plynu pro TIG svářečku TIG/WIG svařování

 

Ochranný plyn      Svařované kovy     Svařovací vlastnosti

Argon 

Uhlíková ocel

Legovaná ocel

Snadné nastavení a dosažení požadovaného svaru, snadné zapálení oblouku, vhodný pro sváření ve všech směrech
Argon Nerezová ocel Usnadňuje sváření tenkých plechů
Argon+Helium Nerezová ocel Zvyšuje hloubku závaru
Argon Hliník Snadné nastavení a vysoká čistota svaru
Argon Titan a jeho slitiny Zajistí vysokou čistotu svaru
Helium Titan a jeho slitiny Zvyšuje hloubku závaru a rychlost svařování
Argon Měď, nikl a jejich slitiny Usnadňuje sváření tenkých plechů a tenkostěnných trubek
Argon+Helium Měď, nikl a jejich slitiny Vytvoří lineární svařovací energii
Helium Měď, nikl a jejich slitiny Zvyšuje hloubku závaru a rychlost svařování a to i bez předehřevu

 

POZOR: jakákoli příměs O2 nebo CO2 v plynu pro TIG sváření je nevhodná!

Způsobila by nestabilní svářecí oblouk a rychlé opotřebení wolframové elektrody.

 

CO2 = Oxid uhličitý, Ar = Argon, O2 = Kyslík, He = Helium, N2 = Dusík, Al = hliník, Cu = měď, Mg = hořčík

Ocel

  • Nízkouhlíková ocel = její obsah uhlíku se pohybuje mezi 0,05 % a 0,25 %. Nazývá se měkká ocel pro její nízkou pevnost, nízkou tvrdost a měkkost. Je to nejběžnější forma oceli na trhu a její materiálové vlastnosti jsou přijatelné pro mnoho aplikací, zvlášť pro svařování. Označení S15C, S15CBD a SS400.
  • Středně uhlíková ocel = je druh uhlíkové oceli, která obsahuje 0,25 % a 0,6 % uhlíku. Má určitý stupeň plasticity, houževnatosti, pevnosti a dobré obrobitelnosti po kalení, stejně jako řezný výkon, ale má špatný svařovací výkon. Pevnost a tvrdost vyšší než u nízkouhlíkové oceli, plasticita a houževnatost nižší než u nízkouhlíkové oceli. Označení S45C a S45CBD.
  • Vysoce uhlíková ocel = typ uhlíkové oceli, s obsahem uhlíku mezi 0,6 % a 1,7 %. Vysokouhlíkové oceli, které jsou zušlechtěny dlouhou dobu, mohou být kaleny a popouštěny a mají dobré vlastnosti tvrdosti, pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Oceli s vysokým obsahem uhlíku se běžně používají pro výrobu obecných ložisek, řezných nástrojů, kolejnic, ocelových rámů, ocelových dveří a mnoha dalších. Označení SK2 a SUJ2.

Legovaná ocel = po přidání jiných kovů - prvků do nízkouhlíkaté oceli, vznikne legovaná ocel. Nejčastěji je to molybden, mangan, nikl, chrom, vanad a křemík, často v kombinaci, například chrom-vanadiová nástrojová ocel nebo CrMo, dohromady nazývané jako legury. Přidáním těchto prvků - legur se zlepší vlastnosti nízkouhlíkové oceli.

  • Nízko legované = obsah legur je do 5 %
  • Středně legované = obsah legur od 5 % do 10 %
  • Vysoce legované = obsah legur nad 10 %

Nerezová ocel = název je pro velkou skupinu materiálů ale mají v zásadě stejné vlastnosti a to dlouhou trvanlivost a povrchovou vrstvu bránící korozi. Nerezové oceli ale mají svoje další podskupiny, které se od sebe liší procentuálním obsahem jednotlivých příměsí a od nich se odvíjejících dalších vlastností.

  • Austenitická = vyskytuje se nejčastěji. Velmi dobře se svařuje. Extrémní odolnost proti korozi. Označení 304, 308 a 316.
  • Feritická = méně častý výskyt. Znakem je odolnost proti korozi mořské vody. Označení 409, 430, 1.4509 ( 441 )
  • Martenzitická = méně častý výskyt. Vyznačuje se extrémní pevností. Označení 410, 420, 420C a 431.
  • Duplexní neboli austeniticko-feritická = minimální výskyt. Užití v petrochemických závodech. Označení S32550, S31803/S32205 a S32304.

Hliník

Je velmi lehký kov. Významné vlastnosti hliníku jsou pevnost, tvárnost, dobrá svařitelnost, vysoká odolnost vůči korozi, velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost. Významné jsou i jeho antistatické vlastnosti. Jedná se o nemagnetický materiál. Široce se používá v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Nejširší uplatnění hliníku je ve formě slitin, z nichž nejznámější je slitina s mědí a hořčíkem také známá pod názvem dural. Tento kov má ve srovnání s čistým hliníkem mnohem větší tvrdost i pevnost, ale přitom si zachovává nízkou měrnou hmotnost a odolnost proti atmosférickým vlivům. Kromě duralu existuje ještě mnoho dalších slitin hliníku, například s hořčíkem či křemíkem, které se používají ke stavbě lodí či strojů. Čistý hliník nalézá využití v podobě tvarovaných plechů jako velmi odolná střešní krytina, nebo ve formě fólií, jako obalové materiály na potraviny. Označení EN AW 4043 a 5056.

 

 

 Do obchodu svářecí techniky a vybrat lahev s plynem

 TIG sestava svářečky s plynovou lahví