Svářecí plyny pro TIG svařování

Jak vybrat správný svářecí plyn pro TIG svařování?

Výběr správného ochranného plynu na sváření má významný vliv na správný svar a pohodlnost svařování a radost samotného svářeče. Ochranný plyn nejenže chrání a chladí wolframovou elektrodu a svařovanou plochu před přístupem plynů z atmosféry, ale také určuje parametry. Parametry jako svařovací energie, tvar svaru a dokonce i chemické složení samotného svaru.

 

Tabulka ochranných svářecích plynů pro rychlý výběr správného plynu pro TIG svářečku TIG/WIG svařování

 

Ochranný plyn      Svařované kovy     Svařovací vlastnosti

Argon 

Uhlíková ocel

Legovaná ocel

Snadné nastavení a dosažení požadovaného svaru, snadné zapálení oblouku, vhodný pro sváření ve všech směrech
Argon Nerezová ocel Usnadňuje sváření tenkých plechů
Argon+Helium Nerezová ocel Zvyšuje hloubku závaru
Argon Hliník Snadné nastavení a vysoká čistota svaru
Argon Titan a jeho slitiny Zajistí vysokou čistotu svaru
Helium Titan a jeho slitiny Zvyšuje hloubku závaru a rychlost svařování
Argon Měď, nikl a jejich slitiny Usnadňuje sváření tenkých plechů a tenkostěnných trubek
Argon+Helium Měď, nikl a jejich slitiny Vytvoří lineární svařovací energii
Helium Měď, nikl a jejich slitiny Zvyšuje hloubku závaru a rychlost svařování a to i bez předehřevu

 

POZOR: jakákoli příměs O2 nebo CO2 v plynu pro TIG sváření je nevhodná!

Způsobila by nestabilní svářecí oblouk a rychlé opotřebení wolframové elektrody.

 

CO2 = Oxid uhličitý, Ar = Argon, O2 = Kyslík, He = Helium, N2 = Dusík, Al = hliník, Cu = měď, Mg = hořčík

Ocel

  • Nízkouhlíková ocel = její obsah uhlíku se pohybuje mezi 0,05 % a 0,25 %. Nazývá se měkká ocel pro její nízkou pevnost, nízkou tvrdost a měkkost. Je to nejběžnější forma oceli na trhu a její materiálové vlastnosti jsou přijatelné pro mnoho aplikací, zvlášť pro svařování. Označení S15C, S15CBD a SS400.
  • Středně uhlíková ocel = je druh uhlíkové oceli, která obsahuje 0,25 % a 0,6 % uhlíku. Má určitý stupeň plasticity, houževnatosti, pevnosti a dobré obrobitelnosti po kalení, stejně jako řezný výkon, ale má špatný svařovací výkon. Pevnost a tvrdost vyšší než u nízkouhlíkové oceli, plasticita a houževnatost nižší než u nízkouhlíkové oceli. Označení S45C a S45CBD.
  • Vysoce uhlíková ocel = typ uhlíkové oceli, s obsahem uhlíku mezi 0,6 % a 1,7 %. Vysokouhlíkové oceli, které jsou zušlechtěny dlouhou dobu, mohou být kaleny a popouštěny a mají dobré vlastnosti tvrdosti, pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Oceli s vysokým obsahem uhlíku se běžně používají pro výrobu obecných ložisek, řezných nástrojů, kolejnic, ocelových rámů, ocelových dveří a mnoha dalších. Označení SK2 a SUJ2.

Legovaná ocel = po přidání jiných kovů - prvků do nízkouhlíkaté oceli, vznikne legovaná ocel. Nejčastěji je to molybden, mangan, nikl, chrom, vanad a křemík, často v kombinaci, například chrom-vanadiová nástrojová ocel nebo CrMo, dohromady nazývané jako legury. Přidáním těchto prvků - legur se zlepší vlastnosti nízkouhlíkové oceli.

  • Nízko legované = obsah legur je do 5 %
  • Středně legované = obsah legur od 5 % do 10 %
  • Vysoce legované = obsah legur nad 10 %

Nerezová ocel = název je pro velkou skupinu materiálů ale mají v zásadě stejné vlastnosti a to dlouhou trvanlivost a povrchovou vrstvu bránící korozi. Nerezové oceli ale mají svoje další podskupiny, které se od sebe liší procentuálním obsahem jednotlivých příměsí a od nich se odvíjejících dalších vlastností.

  • Austenitická = vyskytuje se nejčastěji. Velmi dobře se svařuje. Extrémní odolnost proti korozi. Označení 304, 308 a 316.
  • Feritická = méně častý výskyt. Znakem je odolnost proti korozi mořské vody. Označení 409, 430, 1.4509 ( 441 )
  • Martenzitická = méně častý výskyt. Vyznačuje se extrémní pevností. Označení 410, 420, 420C a 431.
  • Duplexní neboli austeniticko-feritická = minimální výskyt. Užití v petrochemických závodech. Označení S32550, S31803/S32205 a S32304.

Hliník

Je velmi lehký kov. Významné vlastnosti hliníku jsou pevnost, tvárnost, dobrá svařitelnost, vysoká odolnost vůči korozi, velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost. Významné jsou i jeho antistatické vlastnosti. Jedná se o nemagnetický materiál. Široce se používá v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Nejširší uplatnění hliníku je ve formě slitin, z nichž nejznámější je slitina s mědí a hořčíkem také známá pod názvem dural. Tento kov má ve srovnání s čistým hliníkem mnohem větší tvrdost i pevnost, ale přitom si zachovává nízkou měrnou hmotnost a odolnost proti atmosférickým vlivům. Kromě duralu existuje ještě mnoho dalších slitin hliníku, například s hořčíkem či křemíkem, které se používají ke stavbě lodí či strojů. Čistý hliník nalézá využití v podobě tvarovaných plechů jako velmi odolná střešní krytina, nebo ve formě fólií, jako obalové materiály na potraviny. Označení EN AW 4043 a 5056.

 

 

 Do obchodu svářecí techniky a vybrat lahev s plynem

 TIG sestava svářečky s plynovou lahví