Poloha svářecího hořáku při svařování MIG/MAG - ,,céóčkem"

Poloha svářecího hořáku při svařování MIG/MAG - ,,céóčkem"

Pro sváření MIG/MAG neboli ,,céóčkem" existují v podstatě tři možné polohy svařovacího hořáku MIG.

Svařování vzad: 

Vlastnosti:
 Stabilnější elektrický oblouk
 Hubice zakrývá výhled do úkosu
 Svarová housenka je užší
 Větší převýšení a hloubka závaru
 Hrubší povrch housenky
Svarová lázeň je déle tekutá (menší pórovitost)
 Nevyskytují se studené spoje a neprůvary

Oblasti použití:
 Krycí vrstvy tupých svarů
 Větší tloušťky materiálu
 Nevhodné pro kořen svaru ( nebezpečí propadnutí svarové lázně )
 Při koutovém svaru se vyskytuje velké převýšení a vruby

Svařování vpřed:

Vlastnosti:
 Dokonalý výhled do úkosu
 Dobré ovládání tekuté lázně v kořeni svaru
 Hubice zakrývá výhled na housenku
 Dokonalý předehřev svarových ploch
 Větší šířka housenky
 Cca o 20% menší hloubka závaru
 Nižší převýšení
 Vysoká rychlost tuhnutí (může vést k pórovitosti)
 Nebezpečí předbíhání svarové lázně (nebezpečí vzniku studeného spoje)

Oblasti použití:
 Svařování tenkých plechů
 Svařování kořenů svarů
 Běžné svářečské práce

Svařování kolmo:

Svařovací hořák je v kolmé poloze. Hloubka závaru střední, šířka svaru střední. Tato pozice se v podstatě nepoužívá.