K čemu je a co dělá tlumivka v svářečce?

Tlumivka v svářečce. K čemu slouží? 

Co je tlumivka?

Tlumivka je přístroj s jediným vinutím. Je to cívka ve tvaru válce nebo prstence neboli toroidu. Zařazuje se do elektrického obvodu k zvýšení jeho indukčnosti. Konstrukčně se podobá transformátoru. Vyrábí se buď v jádrovém provedení, s polovinou cívky na každém jádru nebo v plášťovém provedení. Jádro může být železné i nemagnetické. Ve většině případů je v cívce vloženo jádro z feromagnetického materiálu, které právě zvýší indukčnost samotné cívky. Tlumivka akumuluje ve svém magnetickém obvodu elektrickou či elektromagnetickou energii. 

 Tlumivka ve svářečce

K čemu slouží tlumivka v svářečce?

Tlumivka sama o sobě se používá, jak už název vypovídá, zejména k tlumení proudových nárazů. Slouží však i k spouštění velkých motorů či k zlepšení paralelního chodu transformátorů.

U svářečky či invertoru nám tlumivka reguluje a upravuje charakteristiku svářecího oblouku. Charakteristiku u svářecích zdrojů můžeme mít statickou nebo dynamickou.

 

Statická charakteristika svářecího oblouku

Statická charakteristika svářečky je, takzvaná voltampérová, kde lze vyjádřit závislost mezi pracovním napětím a svařovacím proudem. Svářečky můžou mít statickou charakteristiku ještě strmou, polostrmou nebo plochou .

Svářečky se strmou charakteristikou regulují hodnotu napětí v elektrickém obvodu v závislosti na celkovém odporu. Tedy jak se zvětšuje odpor, elektrický oblouk se prodlužuje, zvyšuje se napětí při konstantní hodnotě svařovacího proudu a naopak. Tato charakteristika je využívána zejména pro svářečky a svařování metodou MMA obalenou elektrodou nebo TIG svářečky pro sváření netavící se wolframovou elektrodou v ochrané atmosféře inertního plynu.

Svářečky s plochou charakteristikou reagují na změnu odporu, respektive prodloužení elektrického oblouku a to zvýšením svařovacího proudu při zachování konstantního napětí. To je výhodné u svářeček CO2 MIG/MAG, kdy svářečka umožní zachovávat konstantní délku oblouku a tedy napětí pomocí regulace rychlosti podávání svařovacího drátu. Rychlost odtavování svařovacího drátuje je totiž úměrná velikosti svařovacího proudu.

U svářeček s polostrmou charakteristikou, které se někdy nazývají svářecí zdroje s konstantním výkonem, mají takovou charakteristiku, kterou lze popsat konstantním výkonem.

 

Dynamická charakteristika svářecího oblouku

Dynamická charakteristika je schopnost svářečky - invertoru, vyrovnat se s náhlou a krátkodobou změnou napětí, například při zapálení svářecího oblouku, zkratu nebo přerušení sváření.

 

mrknout do obchodu na nové svářečky pro všechny profese i pohlaví