Co je elektrický svářecí oblouk?

Co je elektrický svářecí oblouk a zajímavosti o něm?

Elektrický oblouk je elektrický výboj kruhového průřezu, který prochází horkým ionizovaným plynem.

Pro svářecí elektrický oblouk je typické napětí mezi 10 až 50 V a proud mezi 10 až 2000 A !

V oblouku jsou na žhavé katodě uvolňovány elektrony, které procházejí sloupcem oblouku a jsou odváděny anodou.

Zajímavosti a hodnoty svářecího elektrického oblouku

  • Teplota oblouku je přes 5000 ºC !
  • Napětí oblouku 10 až 50 V
  • Proud 10 až 2000 A
  • Proudová hustota 3000 A na cm2
  • Teplota jádra (7-15) * 10K

Co je elektrický svářecí oblouk?

Jak vzniká elektrický svařovací oblouk

Elektrický oblouk vznikne pouze za podmínek v rozdílu elektrického potenciálu mezi dvěma body. To znamená, že na jednom bodu je nadbytek elektronů = negativně nabitých elementárních částic v obalu atomu a tedy záporný elektrický náboj. Na druhé straně musí být nedostatek elektronů a způsobuje tak kladný elektrický náboj. Tento rozdíl ve dvou bodech vytvoří napětí. V určité chvíli dojde k napěťovému průrazu, což je fyzikální síla, která má snahu vyrovnat nerovnováhu nábojů. Při tom vznikne kanál, ve kterém se působením žáru a zároveň vysokého napětí ionizuje plyn mezi póly a vznikne vodivé plazma. Tímto plazmatem v té chvíli může a začne procházet elektrický proud. Podle druhu svářecího zdroje ( svářečky ) může mít napěťový průraz podobu jiskry nebo blesku. Po vyrovnání rozdílu nábojů ale rychle zhasnou nebo dál hoří právě jako svářecí elektrický oblouk.