Hloubka závaru a co ji ovlivňuje?

Hloubka závaru a co ji ovlivňuje?

Hloubka závaru ( průvar ) je největší hloubka roztavení základního, svařovaného, materiálu. 

Hloubku závaru lze lépe i hůře ovlivnit ale ovlivnit ji lze .

Hloubku závaru ovlivňuje:

 

Pro příklad a představu hloubky průvaru obrázky:

 

Hloubka závaru a co ji ovlivňuje?

Hloubka závaru při použití různých plynů

 

Svaru zdar a rukám klid ! přeje tvůj obchod se svářecí technikou