Svařovací proud a svařovací napětí

Svařovací proud, svařovací napětí a rychlost podávání svářecího drátu

Svařovací proud

Svařovací proud a jeho velikost má největší vliv na tvar průřezu svarové housenky. Čím vyšší je svářecí proud ( A ), tím se zvyšuje výkon roztavení materiálu, hloubka závaru a i převýšení svaru..

Svařovací proud je jako veličina přímo závislá na rychlosti podávání drátu ( u MIG/MAG svářečky a metody sváření ). Podle nastavení rychlosti podávání drátu máme nastavený odpovídající proud na svářečce nebo opačně. V těchto případech se u CO2 svářečky ještě doregulovává svářecí napětí ( V ) na svářecím oblouku ( vysvětleno detailněji níže ). Čím vyšší je svářecí proud, tím vyšší je rozstřik a nebezpečí protavení ( propálení ) svařovaného materiálu. 

Svařovací proud a jeho vliv na tvar svarové housenky

 

Svařovací napětí

Svařovací napětí ( V ) má přímý vliv na šířku svarové housenky. Hodnota napětí se nastavuje na svářecím zdroji na hodnotu úměrnou odpovídající podmínkám stabilního hoření oblouku při nastaveném svářecím proudu. 

Svařovací napětí a jeho vliv na tvar svarové housenky