Druhy a polarita svařovacích proudů a jak zapojit kabely

Druhy a polarita svařovacích proudů a jak zapojit kabely u svářečky

Elektrický oblouk má značné mechanické a tepelné účinky na své okolí a materiál. Z fyziky platí, že na kladné elektrodě se získá více tepla než na záporné elektrodě. To vychází právě z fyziky, protože katoda se ochlazuje termoemisí a anoda se jejich dopadem zahřívá. Když na elektrodě máme pól mínus a na základním materiálu pól plus, jedná se o polaritu přímou. Při opačném zapojení se jedná o polaritu nepřímou.

Ve většině případů se používá zapojení svářečky jako nepřímá polarita. Jsou ale výjimky a pravidla, kdy to nelze. Níže najdeš konkrétní případy a přehled, u jaké svářečky a kdy lze nebo nelze zapojit.

 • Přímá polarita zapojení svářečky = Elektroda nebo svářecí hořák zapojený do MÍNUS ( - ) a zemnící kabel a kleště do PLUS ( + ).
 • Nepřímá polarita zapojení svářečky = Elektroda nebo svářecí hořák zapojený do PLUS ( + ) a zemnící kabel a kleště do MÍNUS ( - ).

 

Zapojení polarity svářeček dle metody sváření

 

Elektrodová svářečka ( invertor )

 • Nepřímá polarita - lze využít a nutno použít basickou obalenou elektrodu
 • Přímá polarita - lze využít a nutno použít rutilovou obalenou elektrodu

Elektrodová svářečka ( starý typ - trafo ) 

 • Nepřímá polarita - nelze využít
 • Přímá polarita - lze využít a nutno použít rutilovou obalenou elektrodu
 

 

MIG/MAG svářečka CO( invertor ) 

 • Nepřímá polarita - lze využít
 • Přímá polarita - nelze využít

MIG/MAG svářečka CO( starý typ - trafo ) 

 • Nepřímá polarita - lze využít
 • Přímá polarita - nelze využít
 

 

TIG/WIG svářečka TIG ( invertor )

 • Nepřímá polarita - nelze využít
 • Přímá polarita - lze využít 

TIG/WIG svářečka TIG AC/DC ( invertor )

 • Nepřímá polarita - lze využít ale.. Při tomto zapojení se proudově velmi zatěžuje wolframová elektroda a dochází tak k jejímu vysokému opotřebení. Toto zapojení se tak používá pouze a výhradně pro sváření při nízkých proudech pro sváření hliníku a jeho slitin svářečkou TIG AC/DC.
 • Přímá polarita - lze využít 
 

 

mrknout na svářečky v obchodě