Co je výlet drátu u MIG/MAG svářečky

Co je výlet drátu u MIG/MAG svářečky a metody sváření MIG/MAG

Výlet drátu nebo také odborně vyložení elektrody, je délka volného konce MIG drátu koukajícího z MIG hořáku. Měřeno od konce drátu k místu výstupu koncovky přívodu proudu ( průvlaku alias špičky hořáku ).

Čím vyšší je vyložení / výlet drátu, tím roste teplota svařovacího drátu v místě jeho odtavování. Ovlivňuje to i velikost svařovacího proudu a klesá hloubka závaru. Navíc dochází k většímu rozstřiku a horší ochraně tavné svarové lázně ochrannou atmosférou svařovacího plynu.

Opačně, při malém vyložení / výletu drátu, hrozí a nastane zvýšené namáhání průvlaku a zanášení hubice hořáku. To zapříčiní nestabilitu svářecího oblouku i celého procesu sváření.

Co je výlet drátu u MIG/MAG svářečky

Správné nastavení je základ úspěchu. Svaru zdar!