Co ovlivňuje plyn při svařování?

Co ovlivňuje při sváření použitý plyn?

Při sváření metodou tavící se elektrody ( drátu ) v ochranné atmosféře je plyn nedílnou součástí a nutností samotné metody, ať už jde o svářecí metodu MIG/MAG nebo TIG sváření.

Základním a hlavním účelem plynu je ochrana tavné lázně před vlivy okolní atmosféry. Přítomnost a působení vzduchu na tavnou lázeň by způsobilo oxidaci a nitridaci svarového kovu a tím by došlo k výrazným změnám parametru svaru, zejména zhoršení mechanických vlastností. Dalším parametrem je, že ochranný plyn díky své ionizační schopnosti umožní stabilní hoření elektrického oblouku a navíc ještě přispívají k přenosu tepelné energie do svaru.

Ochranné plyny svým složením a množství dokážou ovlivnit i celou řadu dalších svařovacích charakteristik a to zejména u svářecí metody CO2 neboli MIG/MAG.

Ochranný svářecí plyn ovlivňuje:

  • hloubka závaru
  • profil svaru
  • rychlost sváření
  • stabilitu svařovacího oblouku
  • způsob přenosu svarového kovu
  • množství rozstřiku

Více informací o plynech pro jednotlivé metody, najdeš u nás na blogu o sváření a svařování

 

Článek o plynech pro MIG/MAG sváření

Článek o plynech pro TIG sváření

Článek o sváření bez plynu