Laserová svářečka

Laserová svářečka - co to je? Proč? Na co?

Laserová svářečka je v dnešní době absolutní novinka a skoro lze říct, že v oboru sváření pokrok století! Laserové svařování slouží spojování různých kovových i nekovových materiálů. Řadí se do skupiny tavného sváření. Jde o bezdotykovou metodu sváření a k natavení materiálu se používá laserový paprsek.

Princip laserového svařování je, že laserový paprsek se zaostří na svařovaný povrch. U silnějších materiálů je ohnisko laseru posunuto více do materiálu a to z důvodu eliminování svaru v podobě tvaru nežádoucího trychtýře. Následně dochází k absorpci laseru do materiálu a roztavení podél místa záření laseru. Roztavený materiál - kov je vytlačován párou ven a vzniká úzký a hluboký otvor - klíčová dírka, anglicky keyhole. Pára vznikající během tohoto procesu je ionizovaná a nazývá se plazma. Vzniklé plazma je schopno absorbovat energii laseru a tím zvýšit efektivitu zpracování materiálu. Hloubka svaru může být až desetkrát větší než šířka svaru.

Hluboké laserové svařování je také označováno jako svařování klíčovou dírkou, anglicky keyhole. Pro tuto metodu svařování je potřeba velmi vysoký výkon, až 1 kW na mm2 materiálu.

Laserová svářečka

K čemu slouží laserová svářečka?

Laserová svářečka má obdobné využití jako klasická, konvenční svářečka, invertorového typu. Samotný proces sváření je velmi rychlý a snadný oproti klasickým metodám sváření. Samotná rychlost sváření s laserovou svářečkou začíná na 30 mm svaru za vteřinu a může se dosáhnout až 60 mm svaru za sekundu. Šířka svaru se pohybuje od 0,6 mm! Tím do svařovaného materiálu proniká minimální vnesené teplo, které by ho ovlivnilo.

Pomocí laserové svářečky lze svařovat tenké nerezové plechy, železné plechy, pozinkované plechy a i další kovové materiály jako měď, hliník, titan a další až do tloušťky 6,5 mm, čímž může dokonale nahradit tradiční svařování metodou TIG a sváření metodou MIG/MAG.

Účel, úkol laserové svářečky?

Laserová svářečka je zvlášť vhodná a i určená k sváření tenkých materiálů, kde ukáže svoje přednosti. Hlavní předností a výhodou je rychlost sváření a to nejvíc vynikne při svařování materiálů do  tloušťky 2 mm. Pro příklad, při nasazení laserové svářečky na nerez při tloušťce materiálu 1 mm, lze dosáhnout svařovací rychlosti 40 až 50 mm za vteřinu. Pro srovnání, u metody TIG je rychlost sváření cca 3 mm za vteřinu. Rychlost sváření laserovou svářečku je tak více než 10x vyšší. Mezi další přednosti patří ještě stabilita a minimální přenos tepla do svářeného materiálu, čím se zamezí tepelným deformacím materiálu - kroucení. Mezi výhody patří i snadnost naučit se svářet s laserovou svářečkou. 

Použití laserové svářečky?

Metoda laserového sváření je známa již desítky let. Zejména byla využívání v strojním a robotickém sváření díky své hmotnosti a velikosti. Díky technickému pokroku došlo k zmenšení celého systému, zvlášť optické části a tak mohla vzniknou ruční laserová svářečka. Celý systém optiky se natolik zmenšil, že se velikostně a hmotnostně ale bez vlivu na výkon dá zakomponovat do svářecí ruční pistole ( hořáku ) a lze tak mít ruční laserovou svářečku a pohodlně s ní pracovat i ručně. 

Výhody a nevýhody laserové svářečky?

Výhody laserové svářečky

 • obrovská rychlost sváření
 • snadné nastavení a ovládání
 • ušetření nákladů na pracovní sílu. Obsluha je jednoduchá, velmi snadno se naučí a rychle se uvádí práce stroje do provozu. Technická zdatnost svářeče je v podstatě nulová. Po krátkém zaškolení může svářet kdokoli a dosáhne kvalitních svarů
 • možnost přesného bodování - lze bodovat s minimální průvarem či naopak s maximální průvarem velmi pevné stehy a to díky přesnému nastavení svařovací energie
 • nastavitelná šířka svaru
 • ovlivnitelná hloubka průvaru
 • kvalitní a perfektní svary technicky ale i opticky
 • svary opticky bez vedlejších svarových zápalů ( opalů ) 
 • lze svařovat bez přídavného materiálu
 • lze svářet souvislé svary bez potřeby dalších úprav broušení či čištění svaru

Nevýhody laserové svářečky

 • omezení pouze na určité typy svarů - rohový, koutový vnitřní, bodový, tupý, přeplátovaný a lemový
 • nutné svářené díly přesně spasované, kvůli minimální tloušťce svaru. Tolerance spasování je maximálně 20% tloušťky svařovaného materiálu. Při větších mezerách nutné nasadit externí podavač přídavného materiálu.
 • cena laserové svářečky. V současné době vysoce přes 300 tis. - 400 tis. Kč. 

 

 

 

mrknout do obchodu se svářecí technikou na laserové svářečky