Způsoby svařování dle polohy a směru

Způsoby svařování kovů dle polohy a směru

Jedním z důležitých parametrů správného svaru je určení polohy a směru svařování. Při správném určení a provedení vzniká po ukončení svařování takový spoj, který nelze nedestruktivně rozebrat.

Definice svařovacích poloh

Polohy při svařování

 • vodorovná shora = elektroda je svisle. Označuje se symbolem PA.
 • vodorovná šikmo shora = elektroda je pod úhlem 45°. Označuje se symbolem PB.
 • vodorovná na svislé stěně = elektroda je vodorovně. Označuje se symbolem PC.
 • šikmo nad hlavou = elektroda je pod úhlem 45° a nahoru. Označuje se symbolem PD.
 • nad hlavou = elektroda je svisle a nahoru. Označuje se symbolem PE.
 • na svislé stěně nahoru = elektroda je vodorovně. Označuje se symbolem PF.
 • na svislé stěně dolů = elektroda je vodorovně. Označuje se symbolem PG.
 • svařování nahoru k vrcholu svaru. Označuje se symbolem H-L045.
 • svařování od vrcholu svaru dolů. Označuje se symbolem J-L060.,

Způsoby svařování dle polohy a směru

Směr při svařování

 • vpřed = osa elektrody svírá se směrem svařování tupý úhel a to v rozmezí 110 až 125°.
 • vzad = osa elektrody svírá se směrem svařování ostrý úhel a to v rozmezí 60 až 70°.

Způsoby svařování dle polohy a směru

do obchodu se svařovací technikou a mrknou na vybavení pro svářeče