Rozdíly mezi bazickými a rutilovými elektrodami

Rozdíly mezi bazickými a rutilovými elektrodami pro sváření

U nás v České republice a na Slovensku, je z nějakých neznámých příčin, zavedený zvyk používání bazických svářecích elektrod. Určitě se nedá říct že je to špatně, ale zejména pro začínající svářeče nebo na takovéto domácí žvýkání ( sváření ), jsou lepší rutilové elektrody a to zejména kvůli snazšímu zapálení oblouku.

elektroda a typy vedení svaru

Bazické elektrody 


Obsah obalu elektrod - nejzastoupenější je fluorit, vápenec a oxid křemičitý. 


Pro využití bazické elektrody, už je potřeba trochu toho svářecího umu. Respektive bazické svářecí elektrody jsou citlivější na vedení a použití svářečem. Basické elektrody jsou také velmi citlivé na vlhkost a je nutné mít elektrody v perfektní formě či raději elektrody vysušit. Jen poté dosáhneme potřebné vytrvalosti a odolnosti svaru vůči prasklinám. Bazické elektrody hůře reagují na přetížení proudem a je nutné mít nastavený správný svářecí proud. U bazických elektrod je také nutné svařovat krátkým svářecím obloukem. Jsou určeny JEN pro svařování stejnosměrným elektrickým proudem. Díky silnému ( masivnějšímu ) obalu elektrod nám zajistí vynikající mechanické vlastnosti svaru. Můžeme s nimi svářet hůře svařitelnou a odolnou ocel. Manipulace se samotnou elektrodou je velmi dobrá a to díky husté ale i přesto tekoucí svarové lázni. Rozpětí svařovacího proudu elektrod je vždy vyznačeno na obalu elektrod a tak si nemusíme lámat hlavu nad tím kolik ampér na svářečce nastavit. 

 

Rutilové elektrody


Obsah obalu elektrod - nejzastoupenější je rutil nebo ilmenit, vápenec a oxid křemičitý.


Rutilový obal je snazší na manipulaci v obtížnějších svářecích polohách. Nedoporučuje se ale používání při sváření nad hlavou. Svářecí elektrody mají krásnou tekutou svarovou lázeň. Výhodou je určitá netečnost vůči vlhkosti v obalu elektrody a hlavně velmi dobré a snadné zapálení elektrického oblouku. S rutilovým obalem můžeme svařovat stejnosměrným ( teoreticky lze ale velmi nedoporučujeme - elektroda má pak značný rozstřik ) a střídavým proudem. Hloubka závarů není příliš velká ale je dostatečná. Hodí se pro svařování tenčích materiálů či plechů. Rutilky způsobují menší rozstřik a snadněji se odstraňuje struska oproti bazické elektrodě. Zvlášť nutné jsou rutilové elektrody pro trafo svářečky s nízkým zapalovacím napětím ale jsou vhodné i pro invertory. U invertoru si jen dáme pozor na správné zapojení kabelů pro rutilové elektrody ( takzvaně změníme polaritu ). Stejně jako u bazických elektrod, rozpětí svařovacího proudu najdete na obalu.

Rozdíly mezi bazickými a rutilovými elektrodami