Jak na správné skladování a sušení elektrod?

Skladování a sušení obalených elektrod pro sváření

Elektrody svářecí obalené

Svařování je proces, bez kterého by se neobešlo mnoho oborů. Snahu o pevný a dokonale provedený spoj však může narušit celá řada faktorů, mezi které patří správně zvolená technika, zkušenost a šikovnost svářeče a v neposlední řadě také vhodné vybavení. Pod posledně jmenovaným parametrem je ale třeba chápat nejen např. typově dobře zvolenou elektrodu, ale také elektrodu v ideálním technickém stavu. V případě elektrod to znamená především elektrodu suchou. Z toho důvodu je nesmírně důležité dbát na správné skladování elektrod a pokud je to nutné, i na jejich sušení.

 

Do obchodu a vybrat obalené elektrody na sváření a svařování

Vlhkost a svářecí elektrody

Pro svářecí obalené elektrody je vlhkost nepřítel číslo jedna. V případě, že dostanou příležitost absorbovat vzdušnou vlhkost, při svařování se se bude generovat vodík, který následně způsobí porozitu a obecně nižší kvalitu svarového spoje.

Výrobci se sice snaží zamezit přístupu vzduchu (a spolu s ním vzdušné vlhkosti) k elektrodám jejich balením do nejrůznějších vzduchotěsných obalů. Protože ale platí přímá úměra – čím kvalitnější obal, tím vyšší cena – jedná se vždy o určitý kompromis, na který se nelze stoprocentně spolehnout. Plyne z toho jediné: správnému skladování obalených elektrod je třeba vždy věnovat dostatečnou pozornost.

Jak skladovat obalené svářecí elektrody?

Není žádným překvapením, že při skladování elektrod je třeba dbát na dva základní parametry, teplotu a vlhkost vzduchu. Ideální podmínky pro skladování obalených svářecích elektrod jsou přitom 15°C a vlhkost nižší než 60 %. Samozřejmě platí, že čím kvalitnější bude obal elektrody, tím větší odchylky od ideálních podmínek vydrží a naopak. V každém případě by ale elektrody neměly být skladovány déle než 1 rok, resp. po uplynutí této doby, nebo pokud je porušen obal, by měly elektrody před použitím projít ověřením jejich funkčnosti v podobě zkušebního svaru.

Sušení svářecích obalených elektrod

V případě, že elektrody z nějakého důvodu nevyhovují požadavkům, případně je důvodné podezření, že tomu tak bude, přichází na řadu přesušování elektrod. Sušení spočívá v zahřátí elektrody na specifickou teplotu, při které se začne vázaná voda uvolňovat. Této teploty, která je pro každý typ elektrody tabelována stejně jako vyžadovaná doba sušení, je dosahováno v pecích určených právě k této činnosti. Lze pořídít sušičku obalovaných svářecích elektrod. Šikovný pomocník.

Pro sušení platí i další pravidla, která je nutno dodržovat. Tím prvním je zákaz přesušování elektrod s celulózovým obalem, který by vyšší teploty nevydržel. Při sušení je také třeba dbát na to, aby byly elektrody v peci umístěny maximálně ve čtyřech vrstvách na sobě. Elektroda by neměla být sušena více než třikrát a také je třeba, aby přesušované elektrody před vlastním použitím strávily nějaký čas při teplotě okolo 70°C.

Obalené elektrody v krabičce

Do obchodu a vybrat obalené elektrody na sváření a svařování