Co se zbytky kovů po sváření?

Co se zbytky kovů po sváření?

Nejlepším způsobem, jak předejít zbytkovým kovům po sváření je dobře plánovat. Již při výběru materiálu si dobře spočítat, jak nejlépe využit veškerý materiál a uvažovat i, jak samotný materiál budu nejenom řezat či dělit a i připravovat k samotnému svařování. U dodavatele či prodejce kovů zjistit, v jakých rozměr se daný materiál vyrábí a podle toho rozplánovat, kolik kusů bude potřebovat.

V podstatě ve 100 % případů a i při sebelepším plánování, nám vždy nějaký ten zbytek zbyde. Pak existují v podstatě dvě možnosti. Buď si zbytek nechat na nějakou další práci či takzvaně vyhodit.

Kovové špony

Recyklace kovu po sváření 

Tím vyhodit myslíme zrecyklovat. Téměř všechny kovy se dají zrecyklovat k opětovnému použití. Kovy se standardně třídí v kontejnerech na kovy, ve výkupnách a sběrnách odpadů ( těch se nachází v každém kraji hned několik a jsou jednoduše dohledatelné na internetu ), kde je kovový odpad tříděn do stanovených sort a rozměrově upravován. Některé vytříděné sorty jsou určeny k přímému využití jako hutní vsázka. 

V zbylých případech se ostatní sorty svážejí do specializovaných firem a následně procházejí další úpravou a získávají se jednotlivé druhy kovů. Zjednodušeně řečeno, je cílem získat jednotlivé a čisté kovy.

Jak se dále zpracovává hutní vsázka

Hutní vsázka se sváží do vysokých pecích, kde se kovy likvidují. V současnosti jsou v provozu pouze vysoké pece v Třineckých železárnách a v ostravské huti Liberty. Ty slouží k výrobě surového železa a redukci železné rudy. Pokusíme se zjednodušit jak proces probíhá. Do vysoké pece se sveze železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavící teploty hlušin a k ochraně železa během procesu tavení před zpětnou oxidací. V horní části pece, pod sazebnou, se předehřívá vsázka a vypařuje se z ní vlhkost. V nižší části šachty, kde teplota stoupá, dochází ke kontaktu železné rudy a prochází spalinami, které obsahují kobalt. Zde v teplotním rozmezí 400 až 1000 °C, probíhá takzvaná nepřímá redukce oxidů železa obsažených v rudě. V nižších částech pece teplota stoupá k 1 000 až 2 000 °C a dochází zde k redukci ještě neredukovaných oxidů železa. Roztavené železo a struska se shromažďují na dně pece. Odpichovým otvorem proudí roztavené železo do železničních vagónů, nebo je odléváno do forem na takzvané housky. Struska se poté převeze k dalšímu zpracování. Vysokopecní provozy jsou zpravidla součástí integrovaných hutních závodů a tekuté surové železo je ihned přímo dopravováno do oceláren a dále zpracováno na ocel.

Jaké typy kovů po svařování lze recyklovat 

V tomto případě záleží na výkupnách a sběrnách. V podstatě se dá prodat a zrecyklovat jakýkoliv druh kovu, jen si to chce dát práci s hledáním správné výkupny či sběrny. Nejčastější kovy na výkup jsou: ocel, litina, měď, bronz, mosaz, hliník, zinek, nerez a olovo.

 

mrknout do obchodu svářecí techniky