Jak vybrat redukční ventil a regulátor tlaku

Jak vybrat redukční ventil či regulátor tlaku na plynovou lahev?

Výběr správného redukčního ventilu je základ úspěchu jednak dobrého výsledku práce ale také zajištění bezproblémového provozu, dlouhé životnosti a funkčnosti zařízení, do kterého potřebuji přivádět plyn. V neposlední řadě zajistí i bezpečnost, která je velmi důležitá.

Plyn v tlakové lahvi je pod určitým tlakem dle použité plynové lahve, samotného druhu plynu v lahvi a prostředí, v jakém se plynová lahev nachází.

  • Plynové lahve jsou: dle velikosti objemu od 0,425 g až po 50 litrů či 33 kg. Dále také dle stlačení náplně, od 0,5 bar až po 300 bar. Stlačením plynu se dosáhne většího objemu plynu v lahvi.
  • Druhy plynů jsou: od Propan-butanu, přes kyslík, acetylen, dusík, co2, argon až třeba po helium.
  • Prostředí plynové lahve: stálá teplota okolí nebo venkovní teplota, která kolísá a dle ní se plyn v lahvi roztahuje nebo z smrskává.

Úkolem redukčního ventilu - regulátoru tlaku je, snížit tlak plynu, který se přivádí do spotřebiče z lahve. Spotřebičem plynu může být svářečka, plynová kamna, hořák, ale i třeba lednice. Spotřebičů je opravdu mnoho!

Název regulátor tlaku se používá pro Propan a Propan-butan redukční ventily.

Tlak plynu z lahve se musí snížit - upravit na požadovaný tlak spotřebiče. V některých případech se ještě nastavuje nebo je pevně přednastaven i průtok plynu v litrech, kdy spotřebič požaduje i nějaký průtok. Bez správného průtoku plynu by spotřebič nefungoval dobře i přesto, že mám správně zregulován tlak. Typickým příkladem jsou hořáky na propan-butan. Požadují sice malý tlak plynu, například 0,5 bar ale průtok 10 litrů. Pokud zreguluji jen tlak ale budu mít nízký průtok, tak hořák sice bude hořet a nedokážu na něm zvětšit hořící plamen a tím třeba pokládat a správně lepit IPU. Dalším typickým příkladem je například sporák pro vaření. Jednu plotýnku zapálím a bude hořet, pokud budu chtít ale zapálit dalších pět plotýnek, tak už to nepůjde, protože redukčním ventilem bude protékat příliš malé množství plynu.

Redukční ventil