Typy svařovacích elektrod

Typy a rozdělení svářecích elektrod

Svařování je nejpoužívanější a nejspolehlivější metodou vytváření pevných nerozebíratelných spojů. K tomu, aby byl výsledný spoj opravdu kvalitní je ale kromě šikovnosti, znalostí a zkušeností svářeče zapotřebí také kvalitní a dobře zvolené vybavení. Různé materiály a konkrétní situace vyžadují použití různých svařovacích elektrod. Vždy je proto důležité orientovat se v jejich nabídce a volit za každých okolností tu, která nejlépe odpovídá potřebám a požadavkům konkrétního svařování.

 

Do obchodu a vybrat svářecí elektrody

Obalené svářecí elektrody

Obalené elektrody na svařování

Jak již název napovídá, obalené svářecí elektrody se skládají ze dvou částí: jádra a obalu. Obal nanesený na jádru elektrody má hned několik funkcí. Vytváří při sváření plynnou ochrannou atmosféru, která brání přístupu vzdušného kyslíku. Kromě toho také usnadňuje zapálení elektrody a hoření elektrického oblouku. Poslední funkcí obalu je potom dodávání některých prvků do svaru mezi dva materiály.

Podle složení a konkrétního použití se obalené elektrody dělí na:

  • Bazické (ty jsou vhodné pro svařování ve všech polohách a také při požadavku na vyšší míru plasticity výsledného spoje).
  • Kyselé (volíme je pro hluboké závary a obecně v situacích, kdy je potřeba vysoký výkon, jistou nevýhodou je náchylnost ke vzniku trhlin a nižší pevnost kompenzovaná ale vyšší houževnatostí spoje).
  • Rutilové (vhodné pro menší závary, např. pro svařování tenkých plechů).

 

Do obchodu a vybrat svářecí obalené elektrody

 

Wolframové TIG elektrody

Tabulka typů wolframových elektrod

Stále více používané jsou i wolframové elektrody pro sváření metodou TIG. Ta je založena právě na svařování wolframovou elektrodou ochranné atmosféře inertního plynu. Wolfram se při svařování netaví a metoda TIG umožňuje svařování čistě natavením spojovaného materiálu či svařování s přídavným materiálem. Metoda je vhodná i pro vysokolegované ocele.

Do obchodu a vybrat svářecí wolframové elektrody

Výběr elektrod podle svařovaného materiálu

Pro některé materiály jsou na trhu dostupné přímo vhodně zvolené a příslušným způsobem označené elektrody. Na trhu se tak lze setkat s elektrodami pro nerez, litinu, hliník, či třeba pro černou ocel. Tyto elektrody jsou do příslušných kategorií vždy vybrané tak, aby poskytovaly vhodné parametry pro svařování konkrétního materiálu a svářeči usnadnily výběr vhodné elektrody.

Chceme-li svařovat např. hliníkové plechy, na výběr máme z několika wolframových elektrod, barevně odlišených podle obsahu dodatkových prvků, např. lanthanu nebo ceru. Pro svařování litinových prvků zase můžeme vybírat z Ni-Cl a NiFe-Cl elektrod a několik dalších typů např. pro opravy malých poškození navařováním bronzu apod. Správný výběr elektrody a její kvalita jsou pro výsledný svar parametry zásadní důležitosti, vybírejte je proto velmi pečlivě.

Do obchodu a vybrat svářecí elektrody