Svar

část svarového spoje, která byla při svařování roztavena