Jak vybrat elektrodu na svařování

Jak vybrat obalenou elektrodu na sváření

Svářeč při sváření elektrodou

Svařování je jedním z nejpoužívanějších postupů při vytváření pevných a odolných nerozebíratelných spojů dvou prvků z kovových materiálů. Jeho principem je vytvoření podmínek dostatečných pro to, aby se materiál obou svařovaných prvků propojil a mezi částicemi na obou stranách vznikly pevné fyzikálně-chemické vazby. To, jak kvalitní výsledný spoj bude, záleží na celé řadě podmínek. Patří mezi ně např. čistota materiálu či vhodně vybraný svářecí postup, stejně jako zkušenost a schopnosti svářeče. Důležitý je nicméně i výběr vhodné svářecí elektrody. Zvláště v dnešní době, kdy je na trhu nepřeberné množství typů, není vždy pro méně zkušené svářeče vybrat tu pravou.

Do obchodu a vybrat obalenou elektrodu na svařování

Obecné dělení obalených svářecích elektrod

Obalené elektrody

Na základní úrovni lze svářecí elektrody dělit na obalované a tzv. neobalené. Zatímco neobalené elektrody se používají spíše pro svařování legovaných i nelegovaných ocelí, hliníku či dalších speciálnějších materiálů, obalované elektrody se využívají ke svařování větších celků, jako jsou ocelové konstrukce nebo tlakové nádoby. Z neobalovaných elektrod se lze nejčastěji setkat s elektrodami wolframovými.

Svářecí obalené elektrody

Obalované elektrody mají více než stoletou tradici. Jejich specifikem je ochranný obal, který se během sváření postupně odtavuje. Elektrod s tímto ochranným obalem existuje celá řada typů. Kromě níže uvedených existují i další typy, které jsou však poměrně specifické a neprofesionál s nimi většinou do styku nepřijde (např. elektroda kyselá, celulózová, rutil-kyselá apod.)

  • Rutilová elektroda jedna z nejběžněji používaných svářecích elektrod, lidově nazývaná ,,rutilka” a její výhodou je snadné zapálení oblouku a nekomplikované použití. Rutilová elektroda je vhodná pro svařování krátkých spojů u tenkých prvků.

  • Bazická elektroda elektroda vhodná pro profesionální sváření a vytváření spojů s požadavkem velmi vysoké pevnosti, např. u tlakových nádob.

  • Rutil-bazická elektroda elektroda typu „to nejlepší z obou světů“ si ponechává snadné použití a zapálení oblouku i vysokou kvalitu výsledných svárů.

Wolframové svářecí elektrody

Wolframové neobalované elektrody se používají buď čisté, anebo s příměsí legujících složek. Těmi jsou např. oxidy thoria, lanthanu, ceria či zirkonu. Wolframové elektrody se od sebe právě podle příměsí odlišují barvou i označením.

  • Čistá wolframová elektroda zelená, označuje se WP a využití nalezne především při svařování hliníku střídavým proudem kdy poskytuje velmi dobrou stabilitu oblouku.

  • Cerová wolframová elektroda šedá, označuje se WC. Tato elektroda patří mezi nejčastěji používané wolframové elektrody, svářet s nimi lze většinu materiálů střídavým i stejnosměrným proudem. Cerová wolframová elektroda má velmi dobré funkční vlastnosti.

  • Zirkonová wolframová elektroda bílá, označení má WZ. Další elektroda vhodná pro sváření hliníku střídavým proudem.

  • Lanthanové wolframové elektrody podle konkrétního typu mají černou, zlatou nebo modrou barvu a jsou stejně jako cerové elektrody poměrně univerzální s využitím při sváření celé řady materiálů.

  • Thoriové wolframové elektrody podle konkrétního typu je značí žlutá, červená, fialová či oranžová barva. Thoriové elektrody jsou nejčastěji využívány při svařování nerezu metodou TIG. Specifikem je použití radioaktivního thoria, což vyžaduje dodržování zvýšených bezpečnostních opatření.