Jak vybrat svařovací drát

Jak vybrat svařovací drát na cívce pro MIG/MAG - CO2 sváření 

Svářecí drát při svařování autogenem

Svařovací drát hraje vždy velmi důležitou roli při vytváření pevných spojů při svařování metodou MIG. I když je při MIG svařování možné kombinovat libovolný počet různých kovů nebo kovových slitin, pevnost a životnost těchto svařovaných spojů závisí právě na typu drátu. Jako tomu obvykle v podobných případech většinou je, neexistuje nic jako obecně nejlepší drát a výběr toho nejvhodnějšího se bude lišit především v závislosti na druhu svařovaných kovů. Při výběru svařovacího drátu je tak třeba mít na paměti několik základních principů a pravidel.

Do obchodu a vybrat drát na sváření MIG/MAG

Určení svařovaných kovů

Svařování metodou MIG lze aplikovat na různé kovy, ve velké většině případů se však bude jednat o ty tři nejběžnější: uhlíková ocel, nerezová ocel a hliník. Charakter těchto kovů zásadně ovlivňuje složení a také tloušťku svařovacího drátu.

V ideálním případě bude svařovací drát stejného typu jako je kov, který bude svařován. Při svařování kovů z nerezové oceli by tak měly být použity také dráty z nerezové oceli, při svařování kovů z uhlíkové oceli je třeba používat dráty z uhlíkové oceli atd. To je třeba mít na paměti a při výběru svařovacího drátu se vždy odkazovat na primární kov svařovaného materiálu.

Není přitom třeba se vyhýbat smíšeným kovům ve prospěch čistých kovů. Stejně jako při přípravě ocelí a dalších kovů jako takových není totiž neobvyklé, že dráty pro svařování postupem MIG obsahují spolu s primárním kovem i další přídavné prvky. Prvky jako mangan, křemík a titan se často přidávají i do drátů, aby svary byly pevnější, stabilnější a méně pórovité nebo náchylné k oxidaci. Je proto naprosto v pořádku a někdy dokonce výhodnější zvolit drát, který má v sobě tyto dodatečné prvky.

MIG MAG svařování

Tloušťka svářecího drátu

Stejně jako na typ materiálu je třeba dbát při výběru drátu i na jeho tloušťku. Tloušťka svařovaných kovových prvků určuje i tloušťku drátu, který se bude používat. Vždy proto zkontrolujte příslušné grafy či tabulky pro vhodnou tloušťku drátu. Potřebné informace, které pomohou při rozhodování, lze většinou nalézt na obalech drátových výrobků. Mějte na paměti, že není třeba znát naprosto přesný obrys svařovaných prvků. Vždy jde o určité rozmezí o rozsah, jedná se tak spíše o určitou nápovědu.

Další parametry svářecího drátu

Je třeba se ujistit, že vybraný svařovací drát nabízí konzistentní chemické složení, konstantní průměr drátu a poskytuje stabilní výkonnost oblouku. Jakákoliv nekonzistence může mít za následek nižší vznik nekonzistentních svarů. Například měnící se průměr drátu může způsobit problémy s napájením a může vyžadovat opakované úpravy nastavení apod.

Svářecí drát do CO2 - MIG/MAG