Nejčastější problémy při svařování MIG/MAG

Nejčastější problémy a závady při svařování svářečkou MIG/MAG.

Tipy a triky na jejich diagnostiku, odstranění a předcházení jim.

 

Příznak   Příčina    Řešení
Hořák příliš teplý Průvlak je volný          Utáhněte průvlak
Nereaguje na tlačítko hořáku Připojení euro konektoru je volné  Utáhněte euro konektor. 
  Poškozené ele. vedení v hořáku Zkontrolujte, popř. vyměňte
Nepravidelný posuv drátu Drát na cívce je příliš těsně navinut Překontrolujte nebo vyměňte cívku
Připečený drát k průvlaku Přitavená kulička k průvlaku     Odstřihněte kuličku a kus drátu na začátku
Nepravidelný posuv drátu Špatný přítlak kladek v posuvu drátu   Nastavte přítlak podle návodu svářečky
  Poškozený hořák  Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud je třeba
  Drážka na kladce neodpovídá průměru drátu Nasaďte správnou kladku
  Špatná kvalita svařovacího drátu  Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba
  Bowden v hořáku je znečištěný nebo vadný Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba
  Brzda cívky je nastavena špatně Nastavte podle návodu k obsluze svářečky
Oblouk / zkrat mezi hubicí
a průvlakem
Přilepený rozstřik uvnitř plynové hubice  Odstraňte rozstřik
Nestabilní oblouk Nesprávný průměr nebo opotřebovaný průvlak Vyměňte průvlak v svářecím hořáku
Velký rozstřik Nesprávný průměr nebo opotřebovaný průvlak Vyměňte průvlak v svářecím hořáku
Póry ve svaru Špatně nastavené množství dodávky plynu Nastavte správné množství plynu
  Znečištěný redukční ventil na láhvi  Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud třeba
  Hořák nebo plynové hadice znečištěny  Zkontrolujte a vyměňte, pokud třeba
  Ochranný plyn je odfukován průvanem  Zabraňte průvanu
Horší/žádný svářecí výkon Chybí fáze elektrického proudu  Zkuste připojit stroj do jiné zásuvky
  Chybí fáze elektrického proudu  Zkontrolujte přívodní kabel a jističe
   Špatné uzemnění  Zajistěte nejlepší propojení mezi svařencem a kabelem / svorkou svářečky
   

Zemnící kabel špatně nasazen v svářečce

Utáhněte dobře zemnící kabel v konektoru
  Poškozený hořák Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud třeba
  Polarita zemnícího kabelu Zkontrolujte správné připojení
Svářecí drát je odírán Drážka kladky posuvu neodpovídá průměru   Nasaďte správnou kladku
  Špatný přítlak horní kladky       Nastavte správný přítlak dle návodu
Během svařování došlo k úplnému přerušení Přetížení svářečky

Zkontrolujte, zda-li není svářečka

přehřátá - aktivována tepelná pojistka a její kontrolka

  Spadlé jističe - pojistky Zkontrolujte elektrické jističe - pojistky
Často se svářečka přehřívá Slabá svářečka Zakoupení silnější svářečky
  Ucpaný prachový filtr Vyčištění prachového filtru
  Špatné chlazení svářečky Umístěte svářečku tak, aby nic nebránilo jejím vstupním otvorům pro chlazení

 

Do obchodu a vybrat novou svářečku MIG/MAG