Nejčastější problémy při svařování MIG/MAG

Nejčastější problémy a závady při svařování svářečkou MIG/MAG.

Tipy a triky na jejich diagnostiku, odstranění a předcházení jim.

 

 Příznak    Příčina     Řešení
 Hořák příliš teplý  Průvlak je volný           Utáhněte průvlak
 Nereaguje na tlačítko hořáku  Připojení euro konektoru je volné   Utáhněte euro konektor. 
   Poškozené ele. vedení v hořáku  Zkontrolujte, popř. vyměňte
 Nepravidelný posuv drátu  Drát na cívce je příliš těsně navinut  Překontrolujte nebo vyměňte cívku
 Připečený drát k průvlaku  Přitavená kulička k průvlaku      Odstřihněte kuličku a kus drátu na začátku
 Nepravidelný posuv drátu  Špatný přítlak kladek v posuvu drátu    Nastavte přítlak podle návodu svářečky
   Poškozený hořák   Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud je třeba
   Drážka na kladce neodpovídá průměru drátu  Nasaďte správnou kladku
   Špatná kvalita svařovacího drátu   Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba
   Bowden v hořáku je znečištěný nebo vadný  Zkontrolujte a vyměňte, pokud je to třeba
   Brzda cívky je nastavena špatně  Nastavte podle návodu k obsluze svářečky
 Oblouk / zkrat mezi hubicí
a průvlakem
 Přilepený rozstřik uvnitř plynové hubice   Odstraňte rozstřik
 Nestabilní oblouk  Nesprávný průměr nebo opotřebovaný průvlak  Vyměňte průvlak v svářecím hořáku
 Velký rozstřik  Nesprávný průměr nebo opotřebovaný průvlak  Vyměňte průvlak v svářecím hořáku
 Póry ve svaru  Špatně nastavené množství dodávky plynu  Nastavte správné množství plynu
   Znečištěný redukční ventil na láhvi   Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud třeba
   Hořák nebo plynové hadice znečištěny   Zkontrolujte a vyměňte, pokud třeba
   Ochranný plyn je odfukován průvanem   Zabraňte průvanu
 Horší/žádný svářecí výkon  Chybí fáze elektrického proudu   Zkuste připojit stroj do jiné zásuvky
   Chybí fáze elektrického proudu   Zkontrolujte přívodní kabel a jističe
   Špatné uzemnění   Zajistěte nejlepší propojení mezi svařencem a kabelem / svorkou svářečky
   

 Zemnící kabel špatně nasazen v svářečce

 Utáhněte dobře zemnící kabel v konektoru
   Poškozený hořák  Zkontrolujte a vyměňte ho, pokud třeba
   Polarita zemnícího kabelu  Zkontrolujte správné připojení
 Svářecí drát je odírán  Drážka kladky posuvu neodpovídá průměru    Nasaďte správnou kladku
   Špatný přítlak horní kladky        Nastavte správný přítlak dle návodu
 Během svařování došlo k úplnému přerušení  Přetížení svářečky

 Zkontrolujte, zda-li není svářečka

přehřátá - aktivována tepelná pojistka a její kontrolka

   Spadlé jističe - pojistky  Zkontrolujte elektrické jističe - pojistky
 Často se svářečka přehřívá  Slabá svářečka  Zakoupení silnější svářečky
   Ucpaný prachový filtr  Vyčištění prachového filtru
   Špatné chlazení svářečky  Umístěte svářečku tak, aby nic nebránilo jejím vstupním otvorům pro chlazení

 

Do obchodu a vybrat novou svářečku MIG/MAG

Náhradní díl do svářečky - podavač