Červená wolframová elektroda na sváření - ano či ne?

Červená wolframová elektroda na sváření - ano či ne?

Červená wolframová elektroda ( označení WT20 ) budí vášně, diskuzi a obavy. Malinko se na to podíváme a osvětlíme. Červená wolframová svářecí elektroda obsahuje Thorium. Respektive je legovaná ( úprava, zlepšení jejich vlastností ) Thoriem o obsahu 2 %. ( o wolframových elektrodách v našem článku )

Červené wolframové elektrody Krabička s červenými wolframovými svářecími elektrodami

Samotné Thorium je radioaktivní. Použití této elektrody přináší zvýšené riziko a to zejména při broušení, při kterém se Thorium uvolňuje a může se usazovat v plicích, čímž stoupá riziko vzniku rakoviny. Červená, a nejen červená, wolframová elektroda by se měla brousit výhradně bruskou na wolframové elektrody a při nejlepším brousit za mokra. Je nanejvýš vhodné ještě použít optimální ochranné pomůcky, jako například respirátor či svářecí samostmívací kuklu s filtračněventilační jednotkou. Thorium samo o sobě působí i Alfa záření. Samotné Alfa záření je velmi slabé. Jedná se o nejslabší jaderné záření. Odstíní ho i například obyčejný papír. Nikdy nebylo prokázané, že minimální Alfa záření má účinky k poškození zdraví. Toto Alfa záření vždy absorbuje oděv či samotná pokožka. Je míra z červené wolframové elektrody je tak zanedbatelná, že mnoho běžně používaných jiných věcí či výrobků, má několika násobně vyšší Alfa záření. Alfa částice a záření obsahuje vzduch, voda.. Vyšší riziko má například i Radon, který se běžně vyskytuje v obytných budovách. 

Alfa záření se dělí na vnější a vnitřní, ve vlivu na člověka. Vnější je považováno za neškodné, neboť je pohlceno oblečením či kožními buňkami dlaždicového epitelu, díky čemuž je znemožněn účinek na buňky, které se mohou dělit. Vnitřním zářením je myšleno působení na části lidského organismu, které nejsou kryté kůží, jako například právě plíce. Zde může alfa záření poškodit DNA, díky čemuž se buňka může začít nekontrolovaně dělit. Následně může dojít k vzniku rakoviny.

Proč se používá červená wolframová elektroda? Protože má jednu z nejvyšších teplot tání a to 3 300 °C. Takže je velmi odolná. Velmi dobře se zapaluje svářecí oblouk.

K čemu se používá červená wolframová elektroda? Zejména vhodná pro sváření nerezi. Tedy legovaných a korozivzdorných ocelí stejnosměrným svařovacím proudem.

Čím lze nahradit červenou wolframovou elektrodu? Fialová wolframová ( obsahuje 3 % Thoria, takže to je ještě horší varianta ale bohužel velmi rozšířená mezi svářeči, že z bezpečnostních důvodů opustí červenou a přejdou nevědomky na fialovou označení WT30. Je nutné si dát pozor, zda-li fialová wolframová elektroda je nového typu - označení WS nebo WR, což je spíš tyrkysová barva wolframovky ). Takže jednoznačná náhrada je na ,,novou" fialovou nebo zlatou wolframovku nebo modrou svářecí wolframovou elektrodu.

Proč se říká, že jsou červené wolframové elektrody zakázané? Zakázané nejsou. Tento mýtus zřejmě vzniknul v devadesátých letech, kdy Švýcarsko opravdu zavedlo, v rámci ochrany zdraví zaměstnanců, zákaz používání potencionálně rizikových materiálů při práci, mezi nimiž je právě třeba červená wolframovka.

Nesnižujeme tímto účinky či rizika červených wolframových svářecích elektrod či obecně elektrod s příměsí Thoria. Snahou tohoto článku bylo vyvrátit mýtus, že je prodej červených wolframovek zakázaný. Přidanou hodnotou článku má být seznámení se s problematikou a věcí kolem Thoria a apel na všechny, kteří je používají, aby si chránily dýchací cesty. Možnosti v dnešní době jsou, tak je prosím využijte. Zdraví máme jen jedno.

Svaru zdar a rukám klid!