Svářecí samostmívací kukla s filtrací

Svářecí samostmívací kukla s filtrací - proč, k čemu a na co?

Svářecí samostmívací kukla s filtrací má hlavní dva úkoly v ochraně svářeče. První je samozřejmě ochrana obličeje a zraku svářeče, nicméně to by stačila normální, obyčejná svářecí kukla, případně svářecí štít či samostmívací svářecí kukla. Druhým a úkolem kukly s filtrací je ochrana dýchacích cest svářeče

Podle čeho a jak vybrat svářecí samostmívací kuklu najdeš v našem jiném článku na blogu, stejně jako v obecném článku pojednávajícím o rizicích a bezpečnosti při sváření kovů.

Dnes se ale podíváme právě na ochranu dýchacích cest svářeče. K tomu právě slouží svářecí samostmívací kukla s filtrací nebo jinak řečeno kukla s odsáváním či s filtračně ventilační jednotkou.

Dýchací cesty svářeče ale ostatních osob podílejících se na svařování kovů jsou ohroženy a zatěžovány výpary vznikajících při sváření. Takzvané kovové páry. Kovové páry při sváření vznikají za vysokých teplot a jsou to toxické dýmové zplodiny vznikající při metalurgických a fyzikálně-chemických reakcích kovů. Dále nám vznikají nejrůznější aerosoly, plyny ale i prachové částice. Všechny tyto dýmové zplodiny ze sváření je dobré eliminovat - odvětrávat. Při dlouhodobé inhalaci svářečem, mohou nastat patologické změny zdravotní stavu samotného svářeče. Dle výzkumu bylo zjištěno, že svářeč může za 1 rok v práci, při osmi hodinových směnách, nadýchat a pozřít celkem až 11 gramů škodlivých částic a to i při splnění hygienického limitu, který je určen na 5 miligramů na metr krychlový ze svařování. Většina těchto pozřených částic se ale nedokáže dostat z těla svářeče ven.

Osoby pracující v kovozpracujícím průmyslu, nejen svářeči, tak často trpí příznaky chřipky, jako jsou rýma, bolení v krku, zimnice, nevolnost, bolest hlavy či zvýšená teplota. Tyto příznaky však nemají nic společného s chřipkou ale jsou způsobeny právě a jen inhalováním kovových výparů při sváření, které jsou pouhým okem viditelné ale i neviditelné. Vznikají při svařování a to odpařováním nejen přídavného drátu, ochranné atmosféry plynu či samotného základního materiálu, které bývají velmi často legované, ale i samotnými chemickými reakcemi jednotlivých kovů a jejich teplotních změnách struktury. Vzniklé páry se vysráží do drobných částic, které pak svářeč vdechuje.

Příznaky nemoci se projevují zřídka či jen krátkou dobu ale při časté či dlouhodobé činnosti s nulovou ochranou, pak vznikají rizika dlouhodobých nemocí svářeče, jako jsou záněty průdušek, otok plic a vzácně i poškození tkání a to zejména kostní tkáně. Nebezpečí a riziko par se váže k sváření dle druhu materiálu. Každý základní i přídavný materiál totiž obsahuje nejrůznější chemické prvky a dle nich i riziko vznikajících par. Jedním z nejhorších materiálů a nejhorších vznikajících par je například hliník.  

Svářecí samostmívací kukla s filtrační jednotkou je právě vhodná a nutná při sváření hliníku. Samozřejmostí a dobrou variantou je ji použít i při sváření jakýchkoli materiálů. Zejména kvůli pořizovací ceně, se však většinou používá jen a právě při svařování hliníku. Nicméně i dnes, je ale spousta a spousta svářečů či kutilů, kteří ji nepoužívají ani na ten hliník. 

Apelujeme však na všechny - chraňte se! Zdraví máme jen jedno a o to víc plíce. Na očích poznáte problém velmi záhy ( článek o rizicích pro oči svářeče ) , když by vás již při sváření bez ochrany začali pálit, svědit a podobně ale plíce a páry nemají tento okamžitý efekt. Je to takový maskovaný nepřítel. 

 

Použití a vůbec samotné sestavení svářecí kukly s filtrační jednotkou není žádná věda. Níže jsme pro Vás natočili kratší video, kde je právě seznámení, sestavení a prezentace samostmívací svářecí kukly s filtrací.