Rizika pro oči při svařování - příznaky a jak se chránit

Ochrana očí při sváření - příznaky a jak se chránit

Bolest očí při svařování a hlavně po svařování je velmi častá ale úplně zbytečná. Plyne z nedostatečné ochrany svářeče a osob podílejících se na svařování. Elektrický oblouk a z něj se uvolňující UV a IR záření je příčina bolesti očí zejména svářeče a dalších osob. Pokud už k problému bolestí očí po sváření dojde, určitě nic nepodceňujte a tento stav řešte. Jedná se o takzvaný syndrom obloukového oka, tedy zánět spojivek a rohovky oka po svařování. Dále si vysvětlíme příznaky zánětu spojivek a rohovky a jak tomu velmi dobře předcházet.

Rizika při svařování

Samotné svařováním je spojeno s celou řadou rizik pro svářeče. Jednotlivá rizika svařování a jejich předcházení je v článku bezpečnost při sváření a svařování kovů. V tomto článku se budeme zabývat jen rizikem pro oči svářeče a osob podílejících se na svařování. To vzniká intenzivním světlem vzniklém při svařování z elektrického oblouku. Elektrický oblouk je při metodách svařování MMA, MIG/MAG i TIG/WIG. Podíváme-li se do svařovacího oblouku, aniž by jsme přijali příslušná preventivní opatření, jako je použití odpovídajících ochranných prostředků očí svářeče a osobních ochranných prostředků a svářecích clon, může to vést až k tomu, že budeme zranitelnější a náchylnější k nemocem, jako je zánět spojivek nebo rohovky očí.

Svářeč v samostmívací kukle

 

Co je syndrom takzvaného obloukového oka?

Obloukové oko, z angličtiny ARC-EYE, známé také třeba jako záblesk svářeče je jednoduše zánět rohovky oka svářeče. Ten je výsledkem ultrafialového neboli UV záření uvolňujícího se ze svařovacího oblouku. Zánět rohovky však vzniká i z dalších příčin, které mohou být například:

  • sluneční záření
  • solární či halogenová lampa
  • odraz slunce od vody či sněhu

Příznaky obloukového oka neboli zánětu rohovky se zpravidla neobjevují okamžitě. Vyvíjí se několik hodin a to cca 6 - 12 hodin od vzniku zásahu oka. Nejběžnější zdroj tohoto zdravotního rizika a problému je však sváření a svařování kovů a to zejména v případě, kdy svářeč nepoužije potřebné ochranné prostředky pro sváření, nepřijme další preventivní opatření pro sváření nebo nedodržuje zásady ochrany zdraví potažmo očí.

Zánět spojivek a rohovky svářeče a jeho příznaky

UV záření způsobuje poranění povrchu oka a sliznice - spojivky oka. To se nazývá u svářečů právě takzvaně „obloukové oko“. Tento název je běžný pro zánět spojivek a zánět sliznice přední části oka. Čas potřebný k vyvolání těchto příznaků závisí na několika faktorech, jako je intenzita záření, vzdálenost od svářecího oblouku, jeho úhel pod kterým vstupuje do oka a typ ochrany očí svářeče, který svářeč nebo i přihlížející osoba používá. Pozor - zánět spojivek a rohovky způsobí i jen několik málo vteřin intenzivního UV světla a tedy pohledu osoby svářeče nebo pomocníka do svářecího oblouku. Některé UV záření - ultrafialové, je viditelné světlo a IR záření - infračervené je neviditelné světlo, se mohou dostat i na sítnici.

Co dělat, když už k pohledu do svařovacího oblouku došlo

Pokud už k pohledu do svařovacího oblouku z nejrůznějších příčin či neopatrnosti došlo a to bez použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, určitě budeme trpět některými nebo dokonce všemi z následujících příznaků a dle doby pohledu do oblouku se jen bude lišit jejich intenzita:

  • mírný tlak nebo intenzivní bolest očí
  • abnormální citlivost na světlo nebo neschopnost dívat se do světla
  • abnormální slzení očí
  • zčervenání očí a okolních membrán
  • roztržení očí a okolních membrán
  • pocit jako by v oku byl písek nebo štěrk

Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit závažnost poranění obloukem. Jak už bylo uvedeno výše, jde o vzdálenost, dobu trvání pohledu do oblouku, úhlu pohledu do oblouku pod kterým záření proniká do oka. Kromě toho může dlouhodobý pohled do oblouku někdy vést až ke kataraktu oka - šedý zákal, což může vést až dokonce k ztrátě zraku. Opravdu nepodceňujme rizika svařování.

Co dělat, když už mám příznaky a projevy zánětu spojivek

Pokud už mám příznaky či projevy zánětu spojivek, měl bych určitě co nejdříve vyhledat lékaře. To je velmi důležité, protože v oku mohou být i cizí tělesa, která přispívají k nepohodlí oka. Je tedy nutné předcházet infekcím a to antibiotickou léčbou. Stejně tak je neméně důležité zahájit odbornou léčbu oka svářeče a to co možná nejrychleji.

Pokud už trpíme zánětem spojivek, lékař nám pravděpodobně poskytne ošetření očí pomocí dilatačních kapek a polstrovanými obvazy, aby si naše oči mohly odpočinout a zotavit se ze zásahu svářecího oblouku a záření z něj vyplývajících. Během dalších 24 až 48 hodin nás pravděpodobně bude chtít lékař znovu vidět a zkontrolovat náš stav očí a průběh léčby. Musí se totiž ujistit, že oči se hojí a zlepšují a naopak nedochází k rozvoji nemoci a vznikající závažné infekci očí. Rohovka se ve většině případů uzdraví již za jeden či dva dny. Pokud se ale podcení léčba a vynechá lékař, vystavujeme se vysokému riziku následné náchylnosti k infekcím očí a ve vážných případech může dojít až ke ztrátě zraku či dokonce slepotě.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro sváření neboli OOPP

Ochranné prostředky jsou veškeré prostředky používané k ochraně zaměstnanců či pracujících osob před zdravotními a bezpečnostními riziky, s nimiž se mohou při výkonu práce setkat. Pro svářeče je proto pro zajištění ochrany před obloukovým bleskem a jeho zářením důležité použít adekvátní ochranné prostředky zejména pro oči svářeče. Při výběru ochrany očí je důležité zvolit svářečské či svářecí kukly nebo brýle se správnou stupnicí filtru pro záření produkované svářečem při obloukovém svařování.

Riziko poškození očí však není jediným rizikem při svařováním a ochrana očí tak určitě není jediným ochranným prostředkem, který je nutné používat. Po důkladném posouzení rizik kvalifikovanou osobou je nutné používat všechny vhodné OOPP pro všechna potenciální rizika a nebezpečí, se kterými se může svářeč a osoby se podílející na svařování setkat. Chraň se, i když jdeš dělat jen malý a rychlý svár. Tady bývá riziko největší a nejvíc se podceňuje ochrana!

Do obchodu a vybrat samostmívací svářecí kuklu

Samostmívací kukla svářecí

 

Bezpečná vzdálenost od svářecího oblouku

Intenzita obloukového záření a doba expozice mohou velmi ovlivnit pravděpodobnost poranění očí svářeče, jeho intenzitu, dobu léčby či vůbec šanci na jeho vyléčení. Dokonce ani nemusíme přímo my pracovat se svářečkou, aby jsme mohli být ohroženi obloukovým bleskem. Stačí být v blízkosti svařování jiné osoby a podívat se do jeho oblouku a to i z velmi velké vzdálenosti a i přesto jsme zasaženi a ohroženi. Je důležité si uvědomovat i taková rizika. Intenzita záření je sice velmi závislá na vzdálenosti od svářečského oblouku ale pokud se nacházíme i na krátkou vzdálenost od elektrického oblouku, může i velmi krátký pohled do oblouku vést k velmi závažnému zranění očí. Osoby pracující se svářečkou ale i všichni v jeho okolí, kteří jsou blíže než 10 metrů od oblouku, jsou ohroženi a musí mít odpovídající ochranu minimálně očí. Musí být za svářečským závěsem nebo mít odpovídající ochranu očí stejně jako svářeč. Intenzita záření sice klesá, čím dál jste od zdroje ale aktivní sledování svářecího oblouku se i tak nedoporučuje! Dlouhá doba i na velkou vzdálenost i tak může stále vést k popálení bleskem, poranění očí a tím následujícím problémům.

Jaké typy záření plynou ze sváření

Svářecí oblouky vyzařují v širokém rozsahu vlnových délek a to od 200 nm ( nanometrů ) až do 1400 nm ( neboli 0,2 až 1,4 µm, mikrometru) . Mezi tyto rozsahy patří ultrafialové - UV záření od 200 až do 400 nm, viditelné světlo od 400 až do 700 nm a infračervené - IR záření od 700 až do 1400 nm. UV záření je ještě rozděleno do tří rozsahů. UV-A od 315 až do 400 nm, UV-B od 280 až do 315 nm a UV-C od 100 až do 280 nm. UV-C a téměř všechny rozsahy UV-B jsou absorbovány v oční rohovce. UV-A prochází rohovkou a absorbuje se v oční čočce svářeče.

Jaké jsou další účinky sváření na oči

Dlouhodobé vystavení UV záření může u některých osob způsobit šedý zákal neboli katarakt. Vystavení infračervenému světlu může dlouhodobě zahřát oční čočku a způsobit tak katarakt. Viditelné světlo ze svařovacích procesů je velmi jasné a velmi snadno překoná schopnosti duhovky oka dostatečně a rychle se uzavřít, aby omezila jas světla dopadajícího na sítnici. Výsledkem je, že světlo dočasně oslepuje a unavuje oko což může vést až fatálním následkům poškození oka.

Neváhej se kvalitně chránit. Zejména zrak, kde je poškození zraku nevratné. Vyber správně svářecí kuklu. Budeš ochráněný a ještě se zlepší tvoje pohodlí a výsledek práce. 

Kdyby jsi měl jakékoli dotazy, máš samozřejmě možnost nás kontaktovat. Nebo ještě mrkni do sekce FAQ - často kladené otázky na svářecí techniku u svarecikukla.cz nebo projdi Blog o sváření | tipy a triky a podívej se i třeba do slovníku svářeče a svářečky.