PULZ

funkce svářečky, která umí změnit průběh svařovacího proudu na pulsující. Pulsy se odehrávají v kladné půlvlně svářecího proudu. Sváření se odehrává v modifikované formě režimu takzvaně spray arc. Svářecí proud pulsuje z minimální hodnoty na maximální a frekvence pulsů se dá nastavit. Tuto funkci používají svářečky TIG i svářečky MIG-MAG. Tato funkce umožňuje lépe svařovat tenké materiály. Průběh svařovacího procesu je následující. Zapálí se oblouk ve fázi minimálního svařovacího proudu a nahřívá se svařenec. V momentě maximální hodnoty svářecího proudu dochází k odtavení kapky svářecího drátu ( MIG-MAG ) a nánosu na svařenec. Pulsace je nastavitelná obvykle v rozmezí 30 - 300 Hz

SP = single pulse ( jeden / jednoduchý pulz )

DP = double pulse ( dvojitý pulz )