TIG/WIG

sváření elektrickým obloukem, netavící se elektrodou ( wolframové elektrody ) v ochranné atmosféře inertního plynu ( Argon ) a tavícím se přídavným materiálem ( drát v tyčkách )