Proudový rozsah

rozmezí proudů, ve kterých je svářečka schopná svářet. Jeden z výkonových parametrů svářečky