Kyselý

Typ obalené elektrody - použití pro střídavý i stejnosměrný proud (elektroda připojení záporný pól), vyšší svařovací proud, řídká lázeň, velký průvar, obtížná práce v polohách