Svarová lázeň

část svarového materiálu v tekutém stavu