Stejnosměrný proud

Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně označovaný ss nebo DC ( anglicky direct current ), je elektrický proud, který protéká obvodem stále stejným směrem, na rozdíl od proudu střídavého ( AC ).