Vliv teploty na tlak plynu v lahvi?

Jaký vliv má teplota na tlak plynu v lahvi a jeho druhu?

Ahoj svářeči a všichni, kdo se o sváření zajímáte! Dnes se společně ponoříme do tématu, které je pro naši práci stejně důležité jako kvalitní svářečka nebo správný volba svářecích elektrod. Bude to trochu jako příběh o tom, jak teplota ovlivňuje tlak svářecího plynu v naší lahvi a proč je to pro nás, svářeče, důležité.

Základem je, že udávaný tlak naplnění lahve, nebo hmotnost náplně v lahvi u některých plynů, se vždy udává k referenční teplotě a to je +15 °C.

lahve plyn sváření

Když letní slunce praží a teplota vzduchu se vyšplhá na hodnoty vhodné spíše pro pečení buchet než pro práci ve svářečské dílně, naše svářecí láhev se stává jako láhev s šampaňským na sluneční terase. Plyn uvnitř se rozpíná, tlak stoupá a pokud není láhev navržena tak, aby toto zvládla, může to vést až k nebezpečnému situacím ( přeháním, protože tlakové lahve jsou VŽDY koncipovány a vyrobena s dostatečnou odolností a rezervou, například naplnění lahve na 200 bar, tak lahev zvládne minimálně 315 bar ). Při vysokých teplotách může tlak v lahvi dosáhnout hodnot, které přesahují bezpečnostní limity, a proto je důležité lahve skladovat v chladu a stínu, abychom předešli jakémukoliv riziku.

Na druhé straně, když se rtuť v teploměru propadá a mráz kreslí na oknech naši dílny krajkové vzory, naše svářecí láhev může připomínat medvěda, který si dal předčasně zimní spánek. Plyn uvnitř se smrští, tlak klesá a my zjišťujeme, že máme v lahvi málo.. V extrémních případech může být tlak tak nízký, že se sváření stává nejen neefektivním, ale dokonce i nemožným.

V nejčastějších případech, zejména v zimě nebo u plynu CO2  si zákazník ( uživatel lahve ) myslí, že ho prodejce nebo plnírna „okradla” a v lahvi má málo. Je to však neznalost nebo si neuvědomění situace, tedy vlivu teploty na tlak v lahvi.

Každopádně, pro plné vyčerpání plynu NIKDY lahev nezahřívej! Stejně tak se tlak v lahvi nezjišťuje plamenem, přidržením prstu na ventilu a otevřením vřetena ventilu a podobně. Stejně tak se s lahvemi nehází.. no prostě chovej se k lahvi vždy inteligentně a nikdy Ti lahev neublíží.

 

Plyn - druh Udávané naplnění lahve Skutečný tlak v lahvi při -10 °C Skutečný tlak v lahvi při -5 °C Skutečný tlak v lahvi při 0 °C Skutečný tlak v lahvi při +5 °C Skutečný tlak v lahvi při +10 °C Skutečný tlak v lahvi při +15 °C Skutečný tlak v lahvi při +20 °C Skutečný tlak v lahvi při +25 °C
CO2 plní se na kg 27 bar 31 bar 35 bar 41 bar 46 bar 52 bar 59 bar 66 bar
Argon 150 bar 131,1 bar 134,9 bar 138,7 bar 142,5 bar 146,2 bar 150 bar 153,8 bar 157,5 bar
Argon 200 bar 172,6 bar 178,1 bar 183,6 189,1 194,5 200 205,5 210,9
Směsný plyn (Corgon®) Ar+CO2 150 bar 127,5 132 136,5 141 145,5 150 154,5 158,9
Směsný plyn (Corgon®) Ar+CO2 200 bar 166,1 172,9 179,7 186,5 193,2 200 206,8 213,5
Směsný plyn (Biogon®) N2+CO2 150 bar 128,7 132,9 137,2 141,5 145,7 150 154,2 158,5
Směsný plyn (Biogon®) N2+CO2 200 bar 168,7 174,9 181,2 187,5 193,7 200 206,2 213,5
Kyslík 150 bar 131 134,9 138,6 142,4 146,2 150 153,8 157,5
Kyslík 200 bar 172,5 178 183,5 189 194,5 200 205,5 211
Acetylen plní se na kg 13 13,5 14 15 16,5 18 19 21,5
Propan plní se na kg 3,5 4,1 4,8 5,5 6,4 7,3 8,4 9,5