O tlakových lahví na sváření a svařování

Lahve a plyny v lahvích na sváření a svařování a nejen na to..

 

Do obchodu a vybrat lahev s plynem

 

 

Značení tlakových lahví - vyraženo na tělo lahve s plynem

 

Značení tlakových lahví vyražené na lahvích s plyny pro sváření

 

Obvyklé značení čistot plynů

V definici čistoty bývá obvykle obsah nečistot uváděn v jednotkách ppm. Jde o výraz pro jednu miliontinu ppm (parts per million). Obdobně jako procento ( jedna setina ) či promile ( jedna tisícina ) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku. Například 1% = 10 000 ppm, nebo 1 ‰ = 1 000 ppm.

Označení / Čistota plynů / Zbytkové nečistoty v ppm / Zbytkové nečistoty v % 

2.0 / 99,00000 %  / 10 000 ppm / 1,00%

2.5 / 99,50000 %  / 5000 ppm / 0,50%

3.0 / 99,90000 %  / 1000 ppm / 0,10%

3.5 / 99,95000 %  / 500 ppm / 0,05%

4.6 / 99,99600 %  /   40 ppm / 0,00%

5.0 / 99,99900 %  /   10 ppm / 0,00%

5.5 / 99,99950 % /      5 ppm / 0,00%

7.0 / 99,99999 % /   0,1 ppm / 0,00%

Zdroje získávání plynů

Kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny 

Získávají se ze vzduchu separací. Kryogenní metodu vyvinul pro tento účel Carl von Linde před více než 100 lety. Při tomto způsobu separace se vzduch stlačí, odstraní se z něj vlhkost, mechanické nečistoty a oxid uhličitý a ochladí se na extrémně nízkou teplotu. Vzniklá kapalina se destilací rozdělí na kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny. Dnes se používají k oddělování a čištění jednotlivých složek vzduchu i jiné fyzikální metody.

Vodík

Vodík lze získat reformováním parou z vodní páry, zemního plynu nebo z jiných lehkých uhlovodíků. Také v rafinériích a při elektrolytických procesech používaných při výrobě chlóru se tvoří plyny bohaté na vodík, z nichž lze vodík získávat. Také tyto způsoby výroby používáme, například v závodech Leuna, Buna a Bitterfeld v Německu a v rafinérii Milazzo na Sicílii.

Kapalný vodík

Kapalný vodík se vyrábí v našem závodě v Ingolstadtu v Německu, což je jediný závod na zkapalňování vodíku v Německu. Vodík se zkapalňuje při teplotě -253°C a dopravuje se v kapalném stavu, čímž se sníží dopravní náklady.

Helium

Helium se získává nejekonomičtějším způsobem ze zemního plynu. Dlouhodobé kontrakty zaručují přístup ke zdrojům zemního plynu v USA, Evropě a v Severní Africe.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý lze získávat z jeho přírodních podzemních ložisek. V Répcelaku (Maďarsko), který představuje největší přírodní zdroj oxidu uhličitého v Evropě, získáváme ročně více než 100000 tun CO2. Kromě toho používáme v jiných místech oxid uhličitý vznikající v chemickém průmyslu a čistíme jej na jakost požadovanou v potravinářském průmyslu.

Plynné směsi 

Plynné směsi se připravují buď kontinuálním směšováním čistých plynů přímo na místě nebo jsou též dodávány již smíchané v ocelových lahvích. Příkladem různých plynných směsí jsou naše ochranné plyny ( ochranné atmosféry ) pro kovozpracující nebo pro potravinářský průmysl.
 
 

Složení vzduchu z různých plynů

Vzduch v nižších vrstvách je homogenní směsí těchto plynů:

plyn / objem % / hmotnost %

dusík / 78,0900000 ppm / 75,5100000

kyslík / 20,9500000 ppm / 23,1600000

argon / 0,9300000 ppm / 1,2800000

oxid uhličitý / 0,0330000334 ppm / 0,0500000

neon / 0,001800018,18 ppm / 0,0012000

helium / 0,00052405,24 ppm / 0,0000720

metan / 0,00020002 ppm / 0,0001000

krypton / 0,00011401,14 ppm / 0,0003000

vodík / 0,00005000,5 ppm / 0,0000010

xenon / 0,000008787 ppm / 0,0000400
  

Tabulka závislosti tlaku a teploty na CO2 - Oxid uhličitý

Přepočítací tabulka závislosti tlaku CO2 na okolní teplotě

Tabulka hmotnosti, hustoty a objemu plynů v kapalné a plynné fázi

Přepočítávací tabulka hmotnosti plynů

Jak vybrat vhodný plyn pro MIG/MAG

Jak vybrat vhodný plyn pro MIG/MAG sváření najdeš u nás na blogu. Výběr správného ochranného plynu na sváření má významný vliv na správný svar a pohodlnost svařování a radost samotného svářeče. Ochranný plyn nejenže chrání - chladí hubici a průvlak svářecího drátu a svařovanou plochu před přístupem plynů z atmosféry, ale také určuje parametry. Parametry jako svařovací energie, tvar svaru a dokonce i chemické složení samotného svaru.

Jak vybrat správný svářecí plyn pro TIG svařování

Jak vybrat správný svářecí plyn pro TIG svařování najdeš u nás na blogu. Výběr správného ochranného plynu na sváření má významný vliv na správný svar a pohodlnost svařování a radost samotného svářeče. Ochranný plyn nejenže chrání a chladí wolframovou elektrodu a svařovanou plochu před přístupem plynů z atmosféry, ale také určuje parametry. Parametry jako svařovací energie, tvar svaru a dokonce i chemické složení samotného svaru.

Argon na sváření