Manipulace s tlakovými lahvemi na sváření

Jak manipulovat s tlakovými lahvemi na svařování

Manipulace s lahvemi s technickým plynem na sváření je snadná. Obnáší ale nějaké podmínky, zejména bezpečnosti. Základem je však používat hlavu a chovat se zodpovědně. Následně nehrozí ŽÁDNÉ rizika a absolutně není čeho se obávat.

Manipulace s plynovými lahvemi se liší, zejména podle velikosti lahví. Nejdůležitější je vždy dbát na bezpečnost. Je jasné, že malé lahve můžeme klasicky zvednout a přesunout z místa na místo. Pokud se budeme bavit o středních až velkých lahvích, doporučujeme použít speciální zvedací techniky či vozíku na lahve. Jestli nemáme nic takového k dispozici, můžeme láhev kolébání a koulením po spodní hraně ( dno lahve ) přesouvat.

Velký pozor ale, aby Vám lahev neupadla. Jednak aby jste si neublížili a druhá, aby se nepoškodil obal lahve či nedošlo k zahoření plynu v lahvi ( acetylén ). Vždy ale musí být při manipulaci s lahví nasazen ochranný klobouk ventilu lahve. Nesmí dojít k poškození či dokonce uražení ventilu lahve.

Manipulace člověka s tlakovými lahvemi s plynem
Co se tlakové lahvi s plynem nesmí stát

Lahve naplněné plynem pro sváření obsahují určité riziko jak pro Vás, tak pro okolí. Proto jsou pravidla, která se při manipulaci musí dodržovat!

 • Lahev nesmí upadnout na tvrdý povrch
 • Nesmí se poškodit samotná lahev nebo ventil
 • Tlakové lahve se nesmí používat k jiným účelům než ke kterým byly zkonstruovány
 • Lahve nevystavujeme teplotám vyšším než 65 °C nebo opačně nižším než -20 °C 
 • Přímo na lahev či v okolí ní nepoužíváme otevřený oheň
 • S lahví nemanipulujeme pokud je otevřený lahvový ventil
 • Lahve nezvedáme za ventil ale výhradně a pouze za ochranné kryty, klobouk či madlo

 

Přeprava v osobních automobilech a dodávkách

Všeobecně se řídíme podle pokynů Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, takzvané ADR.

 • Pokud máme v autě lahve nenecháváme auto bez dozoru. Není povolené tlakové lahve skladovat v automobilu
 • Není povoleno přepravovat lahve v automobilu, kde není prostor pro přepravu oddělen od prostoru řidiče. S výjimkou lahví, které slouží k provozním účelům s objemem do 12 litrů
 • Propan butanové lahve maximálně s celkovou hmotností do 40 kg

 • Lahve musí být v automobilu vždy zajištěny proti pohybu

lahve v automobilu - havárie