Vrstva

 jedna nebo několik housenek umístěných na stejné úrovni příčného řezu svaru