Střídavý proud

střídavý proud, též AC ( Alternating Current ), symbol ∿, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC ( Direct Current ), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná. Nutný pro sváření hliníku v případě sváření metodou TIG!