rutilová

použití pro střídavý i stejnosměrný proud, malá hloubka závaru, použití pro tenké plechy, kořenové housenky a lepší v polohách. Ve světě se využívá více než bazická elektroda. Snadné zapálení svářecího oblouku.