Rozstřik

Sprcha odletující rozžhaveného kovu kolem samotného svaru. V podstatě vždy se po samotném sváření mechanicky odstraňuje a to kvůli vzhledu či dalšímu užití výrobku.