Předfuk

Pre Gas Time = zajišťuje včasnou přítomnost ochranného plynu při zahájení svařování, čímž zabraňuje počáteční oxidaci svaru