MMA

sváření elektrickým obloukem a tavící se obalenou elektrodou ( bazická, rutilová ) pomocí svářečky - invertoru pro MMA