Dofuk

Post Gas Time = zajišťuje přítomnost ochranného plynu po ukončení svařování a zabrání tak oxidaci konce svaru