BURN BACK

nastavitelná doba dohoření svařovacího drátu od vypnutí spínače hořáku pro takzvané vyplnění kráteru svaru