Svářečka a vše kolem svářečky

Svářečka a vše kolem svářečky a výběru invertoru 

Svářečka je zdroj elektrické energie pro spojení nejrůznějších kovových materiálů. Pořizovací cena svářečky není nijak závratná a svářečka tak najde uplatnění nejen ve firmách ale i domácnostech a každé malé dílně či garáži. S pomocí svářečky vyrobí každý alespoň malinko zručný kutil doma branku, bránu, plot, nejrůznější konstrukce a držáky a mnoho a mnoho dalších věcí opraví a udrží při životě. 

V závislosti na četnosti použití, svařovaném typu materiálu a jeho tloušťky je dobré zodpovědně vybrat vhodný model svářečky. Pro údržbářské provozy a domácí kutily jsou vhodné multifunkční svářečky, které zvládají nejrůznější ocelové materiály a metody svařování. Pro výrobní firmy a profesionální svářeče, je naopak vhodné vybrat svářecí zdroj přímo na míru svářeče a jeho práci, tedy svařovanému materiálu, metody sváření a požadovanému výsledku svářečských prací.

 

Typy - druhy svářeček - invertorů

Existuje několik typů svářeček, lišící se zejména metodou sváření a technologií samotné svářečky. 

Trafosvářečka

Trafosvářečka je typická svoji velmi vysokou hmotností. Zejména proto se tyto svářečky využívají nejvíce v dílnách, kde se nepřemísťují. Trafosvářečka může být vyrobena pro zapojení do jednofázové zásuvky 220 V nebo i třífázové zásuvky 380 V. Součástí trafosvářečky je ventilátor, který účinně chladí svářečku nicméně i tak má trafosvářečka udávaný pracovní cyklus, který je nejčastěji v rozmezí 4 až 6 minut během pracovního cyklu, který je 10 minut. Tedy 4 - 6 minut mohu svářet ale zbylý čas se musí trafosvářečka chladit. Každá trafosvářečka by z bezpečnostních důvodů měla být vybavena tepelnou pojistkou. Ta trafosvářečku bezpečně vypne, aby nedošlo k přehřátí zdroje. Trafosvářečka nedisponuje žádnými pomocnými funkcemi pro jednodušší svařování a pomoc svářeči.

Invertorová svářečka

Invertorová svářečka je moderní - novodobý svářecí zdroj s mnoha pomocnými funkcemi a tím daleko pokročilejší než trafosvářečka. První výhodou invertoru je nízká hmotnost, která umožňuje svářečku - invertor velmi snadno přenášet a manipulovat s ním. Invertorové svářečky mají uvnitř spínací zdroj - měnič, jenž mění střídavé napětí a usměrňuje ho. Invertory mají mnoho pomocných funkcí pro jednodušší sváření a pomoc samotnému svářeči. Jedná se zejména a funkci snadného zapálení oblouku, eliminování přilepení obalené elektrody k materiálu a podobně. Nevýhodou invertorových svářeček je kratší pracovní cyklus a vyšší cena oproti trafosvářečce.

Plast a obecně plastové materiály se svařují pomocí takzvané polyfůzní svářečky. Využívají je v dnešní době zejména topenáři a instalatéři. Polyfůzní svářečka nejde použít na jiný materiál než plast.

 

Technologie svařování

Pomocí svářečky je možné svařovat různými druhy svářecích metod. Je dobré vybírat svářečku zejména podle toho, jakou svařovací metodu budu využívat nejčastěji. Zda-li MMA - obalená elektroda, nebo MIG/MAG - ,,céóčková svářečka" nebo TIG/WIG - wolframová elektroda.

MMA svářečky

Metoda sváření elektrickým obloukem a obalenou svářecí elektrodou. Pro MMA metodu jsou trafosvářečky a invertorové svářečky. Provedený svár není ve většině případů moc hezký a navíc se zde musí počítat s celkem značným čištěním strusky, která na místě svaru zůstane po obalené elektrodě. MMA metoda je určena zejména pro sváření ocelových " černých" materiálů, nicméně umožňuje svářet i další kovové materiály, jako litinu, nerez, hliník a další. Při správném svářecím postupu je svar vysoce pevný a kvalitní.

MIG / MAG svářečky

Metoda svařování v ochranné atmosféře plynu. Určená zejména pro svaření plechů nebo jeklů či opravy karoserií automobilů. Provedený svar je pohledově hezký ale s nutností dočištění po sváření. Odstranění okují po sváření. Přídavný materiál je svářecí drát navinutý na cívce, který je plynule roztavován pomocí elektrického oblouku a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Svářeč se tak většinou neobejde bez plynové lahve s CO2 svařovací nebo směsným svářecím plynem v lahvi. Existuje však varianta sváření bez plynu, je ale nutné použít trubičkový - dutinkový svářecí drát navinutý na cívce. Tato metoda sváření bez plynu se často nazývá jako FLUX a jsou k tomu nutné svářečky podporující svařování bez plynu. Metoda MIG/MAG je určená zejména pro sváření ocelových "černých" materiálů, nicméně umožňuje svářet i další kovové materiály jako nerez či hliník. Při správném svářecím postupu je svar vysoce pevný a kvalitní.

TIG / WIG svářečky

Metoda sváření TIG / WIG v ochranné atmosféře plynu. Určena zejména pro sváření tenkých plechů a jiných drobných materiálů. Velmi vhodná na sváření trubek. Svar je velmi hezký a estetický. Po svaření není třeba svar čistit. Netvoří se struska ani okuje. Nutné použít správnou netavící se wolframovou elektrodu a vhodný přídavný materiál - svářecí TIG drát v tyčkách. Přídavný materiál je plynule taven pomocí elektrického oblouku a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Svářeč se tak takřka neobejde bez plynové lahve s Argonem na sváření. Existuje však varianta sváření bez plynu ale i přídavného materiálu. Metoda TIG/WIG je určená zejména pro sváření nerezi a hliníku ale umožňuje svářet i ocelové "černé" materiály. Při správném svářecím postupu je svar vysoce pevný a kvalitní.

Příkon svářečky - invertoru

Příkon svářečky či invertoru se pohybuje mezi 2 až 5000 W. V případě vysoce profesionálních svářeček však může být až 10000 W. Příkon svářečky - invertoru nemá vliv na kvalitu svaru.

 

Svářecí proud

Svářecí proud je důležitý parametr svářečky s ohledem na zamýšleném svařovaném materiálu a jeho tloušťce. Obvykle se svařovací proudy pohybují kolem 160 A a tyto svářečky - invertory jsou plně dostačují pro domácí či hobby využití a údržbu ve firmě. Profesionální svářečky a jejich hodnoty svářecího proudu jsou pohybují kolem 200 A a vyšší. 250 A až 300 A ale klidně i 500 A pro nonstop provoz !

 

Zatěžovatel

Zatěžovatel je parametr svářečky - invertoru, který udává jeho využitelnost. Je to v podstatě nejdůležitější ukazatel svářečky a udává, jak dlouho a jakým proudem ( výkonem ) a při jaké okolní teplotě lze svářet než dojde k aktivaci tepelné pojistky a bude nutné svářečku chladit - nesvářet. 

Skoro vždy se zatěžovatel udává při okolní teplotě 40°C. Pracovní cykly jsou desetiminutové a zatěžovatel svářečky - invertoru se udává v procentech. Tedy pro příklad: svářečka - invertor s označením zatěžovatele 140 A při 20% znamená, že svářečka může být v provozu a svářet lze 2 minuty, při svářecím proudu 140 A, okolní teplotě 40°C. Zbylých osm minut v svářecím cyklu ( 10 min. ) se pak svářečka musí chladit. Tedy nesvářet. Další příklad je: zatěžovatel 60 % při 110 A je, že proudem 110 A lze svářet 6 minut a 4 minuty je třeba nesvářet - chladit.

 

Funkce svářeček - invertorů

Svářečky jsou vcelku jednoduché zařízení ale i přesto nabízí velké množství uživatelských funkcí, které je dobré vybrat na míru uživateli. Ne všechny funkce vždy sice svářeč využije vždy ale i přesto se někdy a na něco hodí.

  • Ventilátor - integrovaný ventilátor v svářečce urychluje její chladnutí a prodlužuje tak i možnou dobu svařování
  • Arc Force - funkce regulující proud dle vzdálenosti obalené elektrody od svařovaného materiálu. Díky této funkce je svar rovnoměrný, i když nemáš úplně cit v ruce nebo nejsi zkušený svářeč
  • Anti Stick - zabraňuje přilepení elektrody k svářenému materiálu
  • Hot Start - snadné a rychlé zapálení svářecího oblouku
  • Soft Start – pomalejší náběh svářecího oblouku ale i omezení nárazového proudu. Zabraňuje vypadávání jističů u větších transformátorů
  • SLOPE DOWN – snižuje svářecí proud a ukonči svar hezky rovnoměrně
  • SHORT ARC – umožňuje za pomocí menšího přenosu tepla svářet pod různými úhly
  • SPRAY ARC – umožňuje drát tavit vyšším proudem a urychluje tak práci
  • SYNERGY – umožňuje využívat několik funkcí zároveň a svářečka si některé parametry nastaví sama
  • BIO – LEVEL – umožňuje svařovací proud přepínat ve dvou úrovních

 

Značka - výrobce svářečky

Záleží na osobní preferenci, reputaci výrobce, recenzích a podobně. Doporučujeme preferovat svářečky a invertory skutečných a dlouholetých výrobců svářeček. Doporučujeme námi nabízené svářečky značek Omicron, AlfaIn, Kowax, Pantermax, Kühtreiber, Sherman, Fronius, Iweld. Všechny námi nabízené svářečky máme vyzkoušené našim svářecím technologem a ve vlastní kovovýrobě. Svářečky, které nemáme v prodeji, buď našim testem neprošly nebo jsme je nezkoušeli.

 

Cena invertoru - svářečky

Ceny invertorů - svářeček jsou velmi rozmanité. Záleží na mnoha faktorech, ať už značce svářečky, metodě sváření pro kterou je určena, funkcí které svářečka umí či vybavení, které k svářečce je dodáváno. Neméně samozřejmě záleží i na samotném prodejci. Nejlevnější svářečky - invertory pro hobby použití či údržbu startují na cca 2700 Kč a už i tady se jedná o kvalitní a ověřené svářečky světových výrobců. Dají se svářečky sehnat i pod 2700 Kč v nejrůznějších akcích potravinových řetězců či hobby marketů. Toto řešení však upřímně nedoporučujeme, protože v 99% případech svářečky nefungují 100 % a již po prvních využití přichází problémy. Zejména s dostupností spotřebních dílů či následného servisu, kdy je prakticky nemožné cokoli na dané modely svářeček sehnat ani objednat.

Lépe vybavené invertory - svářečky pro profesionální sváření a výrobu se prodávají za ceny od cca 5000 Kč. Profesionálové a výrobní firmy pak mohou koupit svářečku za ceny od cca 10000 Kč až po klidně 250 000 Kč. 

Údržba svářečky

Každá svářečka - invertor, stejně jako jakýkoli jiný stroj, vyžaduje pravidelnou údržbu. Většinou se přenechává svářecí zdroj odborníkům, protože se jedná o elektrické zařízení a servisní techniky je odborná osoba na to proškolena. Pravidelný servis a údržbu ale není dobré podceňovat. Špatný stav svářečky přináší nekvalitní svary a navíc zanedbaná údržba může odpravit i celou svářečku. Nemluvě o tom, že může dokonce způsobit úraz či nehodu samotnému uživateli.

Nejjednodušším a základním principem údržby svářečky, je ji chránit před vniknutím vody a prachu. Je nutné svářečku skladovat na suchém místě a ideálně zabalenou proti vnikání prachu. Občas je dobré samotnou svářečku profouknout vzduchem a odstranit tak vniklý prach při provozu svářečky. To zamezí jejímu přehřívání a zaručí dobré chlazení.

 

Co potřebuji k svářečce

Při svařování se svářeč určitě neobejde bez ochranných pomůcek a dalšího příslušenství. Mezi základní ochranu svářeče patří svářecí kukla pro ochranu zraku a obličeje. Ideální je již moderní samostmívací svářecí kukla, která se sama zatmaví při sváření a po sváření se opět rozetmí do běžného stavu. Není tak při svařování nutné neustále ochranu očí sundávat a nandávat.

Dále se svářeč určitě neobejde ( neměl by obejít ) bez svářecích rukavic

To je úplný základ a nikdo by si neměl dovolit svářet bez těchto dvou věcí. Nicméně opět dle druhu a četnosti sváření je mnoho a mnoho ochranných pomůcek pro svářeče a je dobré, někdy dokonce nezbytné, používat i další pomůcky.

Závěr a malé poučení pro výběr a nákup svářečky - invertoru

Svářečku je dobré vybrat odborně. S přihlédnutím na četnost použití, materiál, prostředí, obsluhu, požadovaným výsledku.. noo, je toho hodně aby byl člověk spokojený. Na internetu jsou většinou popisy svářeček chudé či nepřesné a navíc je člověk při čtení nepozorný či neznalý. V kamenných obchodech zase většinou neodborná obsluha. Není nic horšího, než si koupit svářečku, která pak nedělá to, co já chci. Řešením není ani koupit dražší svářečku, protože cena svářečky není záruka spokojenosti uživatele a navíc je zbytečné utrácet peníze za něco, co nepotřebuji či nevyužiji. Doporučujeme tedy výběr svářečky opravdu zvážit a nebát se zavolat, napsat či nás navštívit v kamenné prodejně svářecí techniky