Rozdíl mezi TIG HF a LiftTIG?

Jaký je rozdíl mezi TIG HF a LiftTIG

Malý ale zásadní. Jedná se způsob zapálení svářecího elektrického oblouku u metody sváření TIG

 • TIG HF svářečky - neboli TIG high frequency = zapálení svařovacího oblouku pomocí stisknutí tlačítka na svářecím TIG hořáku ( bez dotyku s svářeným materiálem ) a to díky vysoké frekvenci a ionizátoru ve svářečce. 
 • LiftTIG svářečky - neboli dotykový TIG = zapálení svařovacího oblouku pomocí dotyku wolframové elektrody o materiál. Neboli se česky také říká škrtátko, či náškrab a zapálení tedy pomocí škrtnutí o svařovaný materiál či škrábnutím o svařovaný materiál. 

Výhody TIG HF:

 • Pohodlné, jednoduché, rychlé a přesné zapálení svářecího oblouku
 • Lepší optimalizace spotřeby ochranného plynu Argonu. Plyn proudí pouze v případě sváření ( hoření svařovacího oblouku ) nebo před ( předfuk ) nebo po ( dofuk ) sváření a to díky přesnému nastavení na svářečce, kde definuji časy, jak dlouho má plyn před a po sváření proudit.
 • Využití spíš pro profesionální účely a svářeče. Nicméně ceny svářecích invertoru TIG HF v posledních letech rapidně klesly a dnes již běžně tyto stroje kupují a používají i hobby svářeči a kutilové.

Nevýhody TIG HF:

 • Nejsou. Snad jen, že svářečka TIG s HF zapalováním je v pořizovacích nákladech dražší než LiftTig svářečka.
 • Silné elektromagnetické vlny a rušení, které mohou ovlivnit či dokonce poškodit elektroniku v případě sváření poblíž ní.

 

Výhody LiftTIG:

 • Levnější varianta svářečky - invertoru oproti TIG HF. LiftTIG umí v podstatě každá svářečka - invertor. Není to pravidlo ale v 99% případů, když svářečka umožňuje svářet obalenou elektrodou ( MMA ), tak umí i LiftTIG.
 • Používají spíš hobby svářeči či kutilové ale někdy i profesionální svářeče. Nicméně vždy je tato metoda ( LiftTIG ) jako doplňková u svářecího zdroje a tak se využívá jen okrajově a sporadicky.

Nevýhody LiftTIG:

 • Nepohodlné, nutné získat do ruky ,,cit" k zapálení svářecího oblouku. Není to obtížené díky nízkému rozběhovému proudu a wolframové elektrodě se totiž elektroda nepřilepí ale pokud se tímto LiftTigem bude svářet dlouho ( často ), bude tento způsob zapálení oblouku obtěžující. 
 • Vetší spotřeba ochranného plynu Argonu díky manuálnímu pouštění plynu pomocí ventilku na hořáku
 • Více se opotřebovává - tupí wolframová elektroda díky nutnosti škrtnout o materiál

TIG svářeč při práci

 

do obchodu se svářečkami a mrknout na TIG svářečky a moderní svářecí techniku obecně